Akcja zbierania podpisów poparcia pod listą kandydatów powoli dobiega końca. A to oznacza, że po rejestracji kandydatów bardzo będziemy potrzebowali Waszego dalszego wsparcia. Jako komitet wyborczy wyborców finansujemy swoją kampanię wyłącznie z wpłat osób fizycznych. Jeśli nasz program jest Ci bliski i chciałbyś pomóc nam w dotarciu do szerszego grona wyborców możesz wesprzeć nas finansowo.

Kto może dokonać wpłaty?
Każdy obywatel Polski posiadający stałe miejsce zamieszkania na jej terytorium.
W jaki sposób dokonać wpłaty?
Wpłaty można dokonać przelewem bankowym lub za pomocą karty płatniczej. Nie ma możliwości dokonania wpłaty gotówką (np. poprzez przekaz pocztowy). Suma wpłat od jednej osoby nie może przekroczyć 54 000 zł.
Dane do przelewu:
KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA
45-004 Opole, ul. M. Konopnickiej 6
Nr konta: 03 8884 0004 2001 0038 2959 0001
BANK SPÓŁDZIELCZY KRAPKOWICE
Tytuł wpłaty: Wpłata na kampanię wyborczą

Pozostałe informacje niezbędna publikowane zgodnie z art. 139 kodeksu wyborczego: https://www.mniejszoscniemiecka.eu/wsparcie-finansowe/