PL /DE

Zachęcamy do podpisywania list poparcia kandydatów KWW Mniejszość Niemiecka
KWW Mniejszość Niemiecka oficjalnie wystartował, zaprezentowaliśmy 24 kandydatów do Sejmu i kandydata do Senatu w okręgu 52. Teraz potrzebujemy Państwa wsparcia! Jeżeli popieracie Państwo naszych kandydatów, zachęcamy do złożenia podpisów na liście poparcia kandydatów.

Gdzie i jak można złożyć podpis?
– jeżeli znasz kandydata, skontaktuj się z nim i podpisz się na jego liście
– zapytaj w swoim kole DFK o możliwość podpisania listy poparcia
– podpisz się w siedzibie KWW Mniejszość Niemiecka w Opolu, przy ul. Konopnickiej 6 od poniedziałku do piątku, w godzinach: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek, środa, czwartek 7.30 -15.30, piątek 7.30-14.00
– pobierz listę poniżej, podpisz się, zbierz podpisy rodziny i znajomych i dostarcz listę do siedziby KWW Mniejszość Niemiecka w Opolu, ul. Konopnickiej 6, 2 piętro do 30.08.2023
Dziękujemy za każdy podpis i za Wasze zaangażowanie!
Więcej informacji o komitecie i kandydatach szukaj na www.mniejszoscniemiecka.eu

PODPISY-SEJM

PODPISY-SENAT-TYLKO-POWIAT-OPOLSKI-I-OPOLE

 

Wir ermutigen Sie, die Unterstützungslisten für die Kandidaten der Deutschen Minderheit zu unterschreiben.

Das Wahlkomitee der Wähler der Deutschen Minderheit ist offiziell gestartet, wir haben 24 Kandidaten für den Sejm und einen Kandidaten für den Senat im Wahlkreis 52 vorgestellt. Jetzt brauchen wir Ihre Unterstützung! Wenn Sie unsere Kandidaten unterstützen, bitten wir Sie, sich in die Unterstützungsliste der Kandidaten einzutragen.

Wo und wie können Sie unterschreiben?

– Wenn Sie einen Kandidaten kennen, kontaktieren Sie ihn und unterschreiben Sie seine Liste

– fragen Sie bei Ihren DFK nach, ob Sie die Unterstützungsliste unterschreiben können

– Unterschreiben Sie im Büro des Wahlkomitees der Wähler der Deutschen Minderheit in Oppeln, Konopnicka Str. 6, Montag bis Freitag, 7.30 – 17.00 Uhr, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag 7.30 – 15.30 Uhr, Freitag 7.30 – 14.00 Uhr

– Laden Sie die Liste von unserer Website herunter, unterschreiben Sie sie, sammeln Sie die Unterschriften Ihrer Familie und Freunde und geben Sie die Liste bis zum 30.08.2023 bei Wahlkomitee der Wähler der Deutschen Minderheit in Oppeln, Konopnicka Str. 6, 2. Stock ab.

Wir danken Ihnen für jede Unterschrift und Ihr Engagement!

Weitere Informationen über das Wahlkomitee und die Kandidaten finden Sie unter www.mniejszoscniemiecka.eu.