Przedstawiciele Mniejszości Niemieckiej z województwa opolskiego oficjalnie przedstawili Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka. Wraz ze składem komitetu zostały podane nazwiska kandydatów, którzy wystartują w jesiennych wyborach.

Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka został oficjalnie zarejestrowany 14.08.2023 r. To 10 raz, kiedy Mniejszość Niemiecka wystawia swoją reprezentację do wyborów parlamentarnych. Komitet składa się z ludzi aktywnych i doskonale znających lokalne społeczności: osób pracujących, społeczników, przedsiębiorców, samorządowców. Na liście kandydatów do sejmu znajdą się między innymi: obecny poseł Ryszard Galla, Rafał Bartek Przewodniczący Sejmiku Opolskiego, Przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim oraz Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Zuzanna Donath-Kasiura – wicemarszałkini Województwa Opolskiego, Edyta Gola Radna Województwa i dyrektor LOKiR, Sylwia Kus – Sekretarz w Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim i sekretarz gminy Radłów.

Jak mówiła Zuzanna Donath-Kasiura: Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka rozpoczyna kampanię z hasłem „Opolskie Region dialogu”. Obecna narracja polityczna wskazuje na dwa dominujące „obozy” – PIS i anty-PIS – co na poziomie polityki lokalnej wywołuje duże negatywne reakcje. Jesteśmy realną trzecią drogą w naszym regionie, a biorąc pod uwagę wzajemnie zwalczające się partie, wyróżnia nas praca, pomysł i sprawczość na rzecz regionu. Chcemy w dialogu z wszystkimi mieszkańcami, którzy chcą współdecydować o przyszłości regionu. Niezmiennie zabiegamy o rozwój, godną pracę, dobrą edukację, w tym językową, by sprawiać że w opolskim naszym rodzinom żyło się godnie i dobrze.

Obecny poseł Mniejszości Niemieckiej, Ryszard Galla mówił: Jesteśmy przygotowani do wyborów. Gotowi by sięgnąć po dwa mandaty poselskie. Czeka nas trudna i intensywna kampania wyborcza, podczas której chcemy skupić się na merytoryce, na to by jak najlepiej kształtować przyszłość. W porównaniu do innych przedstawicieli partii politycznych, którzy wzajemnie się oskarżają, przekrzykują, wyzywają, jesteśmy najmocniejszym śląskim głosem rozsądku. Dlatego już dzisiaj zapraszam na spotkania wyborcze, wydarzenia – gdzie przedstawimy nasze cele, nasz program, porozmawiamy wspólnie o wspólnej wizji naszego regionu – Regionu Dialogu.

Lista KWW Mniejszość Niemiecka

 1. Ryszard Galla
 2. Rafał Bartek
 3. Zuzanna Donath-Kasiura
 4. Edyta Gola
 5. Sylwia Kus
 6. Norbert Rasch
 7. Diana Gach
 8. Janusz Siano
 9. Anna Kasprzyk
 10. Damian Hutsch
 11. Natalia Wieczorek
 12. Jan Pankala
 13. Róża Zgorzelska
 14. Krzysztof Graca
 15. Justyna Wenzel
 16. Kryspin Cieplik
 17. Maria Sikora
 18. Krzysztof Reinert
 19. Aneta Langer
 20. Joachim Świerc
 21. Renata Wilk
 22. Waldemar Gielzok
 23. Brygida Labisz
 24. Roman Kolek.

KWW Mniejszość Niemiecka wystawi 24 kandydatów na liście poselskiej w tym 12 kobiet i 12 mężczyzn, w tym 3 Panie w pierwszej piątce. Bieżące informacje o KWW MN na stronie www.mniejszoscniemiecka.eu