Poseł Ryszard Galla razem z pełnomocnikiem wyborczym Krzysztofem Wysdakiem złożyli 14.08.2023 stosowne dokumenty celem rejestracji KWW Mniejszość Niemiecka.
Dostarczyliśmy około dwóch tysięcy podpisów zebranych w dwa dni.