Wicemarszałkini Województwa Opolskiego, wieloletnia działaczka oraz członkini zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, Opolskiej Diecezjalnej Rady ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Komisji Rewizyjnej Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej, animatorka kultury. Absolwentka Filologii Polskiej na WSP w Opolu, studiów podyplomowych Biznes międzynarodowy Unia Europejska Chiny na Politechnice Opolskiej oraz MBA Zarządzanie w ochronie zdrowia na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni oraz na Uniwersytecie SWPS. Za swoje zasługi otrzymała dyplom uznania Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie za szczególne zasługi na rzecz współpracy polsko- niemieckiej oraz Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii Pro Publico Bono.  Urodzona w Głogówku, od prawie 30 lat mieszkanka Krapkowic. Swoje życie opiera na trzech filarach: Rodzinie, pracy zawodowej i działalności społecznej. W życiu rodzinnym szczęśliwa oraz spełniona żona i matka trojga dzieci. Tematy, którymi chciałaby się zajmować to zrównoważony rozwój regionów, sprawy mniejszości narodowych i etnicznych, równouprawnienie kobiet i mężczyzn.

Vize-Marschallin der Woiwodschaft Oppeln, langjährige Aktivistin und Mitglied des Vorstands des sozial-kulturellen Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien, des Oppelner Diözesanrats für nationale und ethnische Minderheiten und des Prüfungsausschusses des Forschungszentrums für deutsche Minderheit, Kulturanimatorin. Absolventin der Polnischen Philologie an der WSP in Oppeln, Postgraduiertenstudium in International Business EU-China an der Technischen Universität Oppeln und MBA in Gesundheitsmanagement an der E. Kwiatkowski Hochschule für Verwaltung und Wirtschaft in Gdingen und der SWPS Universität. Für ihre Verdienste erhielt sie ein Anerkennungsdiplom des Botschafters der Bundesrepublik Deutschland in Warschau für besondere Verdienste um die deutsch-polnische Zusammenarbeit sowie das Silberne Lorbeerblatt für Fähigkeiten und Kompetenzen in der Kategorie Pro Publico Bono. Geboren in Oberglogau, lebt sie seit fast 30 Jahren in Krappitz. Sie stützt ihr Leben auf drei Säulen: Familie, berufliche Arbeit und soziale Aktivitäten. In ihrem Familienleben ist sie eine glückliche und erfüllte Ehefrau und Mutter von drei Kindern. Die Themen, mit denen sie sich beschäftigen möchte, sind die nachhaltige Entwicklung der Regionen, Fragen nationaler und ethnischer Minderheiten sowie die Gleichberechtigung von Frauen und Männern.