Radna Województwa Opolskiego, animatorka kultury i działaczka społeczna. Mężatka, mama dwóch córek i szczęśliwa oma. Od urodzenia mieszkanka Gminy Leśnica, potencjalny dawca szpiku kostnego. Dyrektor Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji, członek Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Leśnicy, Zarządu Towarzystwa Dobroczynnego Niemców na Śląsku, Zarządu LGD – Stowarzyszenie Kraina Św. Anny, oraz Rady Fundacji Ziemi Leśnickiej. Przewodnicząca Kluby Radnych Mniejszości Niemieckiej Sejmiku Województwa Opolskiego.
Tematy jakimi chciałaby się zajmować będąc posłanką to: polityka senioralna, kultura

Sejmik-Abgeordnete, kulturelle Animatorin und soziale Aktivistin. Verheiratet, Mutter von zwei Töchtern, glückliche Oma. Seit ihrer Geburt in der Gemeinde Leschnitz wohnhaft, potenzielle Knochenmarkspenderin. Direktorin des Kultur- und Erholungszentrums in Leschnitz, Mitglied des Schlesischen Selbstverwaltungsclubs in Leschnitz, des Vorstandes des Wohltätigkeitsgesellschaft der Deutschen in Schlesien, des Vorstandes des LGD – Stowarzyszenie Kraina Św. Anny und des Rates der Stiftung Leschnitzer Land. Vorsitzende des Klubs der Abgeordneten der deutschen Minderheit im Oppelner Sejmik.
Themen, mit denen sie sich als Abgeordnete beschäftigen möchte: Seniorenpolitik, Kultur.