65 lat, Związany z pracą w samorządzie powiatowym od początku istnienia powiatów. Zaczynał od członka zarządu, później został wybrany na wicestarostę, zaś od 16 czerwca 2004 r. jest Starostą Strzeleckim.

Od 1999 roku działa w Związku Powiatów Polskich, gdzie w kadencji 2002-2006 byłem Przewodniczącym Komisji Transportu.

Ponadto sprawuje również funkcję Prezesa Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych w Strzelcach Opolskich.

Jest przedstawicielem Powiatu Strzeleckiego w Stowarzyszeniu Europa Forum, Przewodniczącym Konwentu Starostów Województwa Opolskiego, Zastępcą Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich, Prezesem Zarządu Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, Członkiem Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko działającego przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz Członkiem Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczennictwa w Opolu.

Jest również członkiem Zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na ŚląskuOpolskim.

W 2006 roku został Laureatem Złotej Spinki w dziedzinie samorządność, został również odznaczony przez Związek Inwalidów i Kombatantów Wojennych. W 2009 r. przyznano mu Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii: lider społeczno–gospodarczy, zaś w roku 2011 Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej uhonorował go Złotym Krzyżem Zasługi.

Tematy jakimi chciałby się zajmować
będą posłem: drogi i zdrowie