Szczęśliwy mąż, ojciec oraz dziadek trójki wnucząt, lekarz anestezjolog. Mieszkaniec Jemielnicy, od powstania samorządów powiatowych i województw aktywnie zaangażowany w prace samorządowe w samorządzie powiatu, Opolskiej Regionalnej Kasy Chorych i Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Regularnie biega, uprawia Nordic Walking, jest sympatykiem siatkówki, piłki ręcznej, tenisa i wielu innych dyscyplin sportowych.  Zaangażowany w rozwój samorządności województwa opolskiego od reformy administracyjnej w Polsce. W 2002, 2014 i 2018 uzyskał mandat radnego sejmiku opolskiego II, V i VI kadencji. w latach 2010–2021 Wicemarszałek Województwa Opolskiego. Tematy jakimi chciałby się zajmować: polityka zdrowotna i społeczna.

Glücklicher Ehemann, Vater und Großvater von drei Enkelkindern, Doktor der Anästhesiologie. Er wohnt in Himmelwitz und ist seit den Anfängen der Selbstverwaltung im Kreises und der Woiwodschaft Oppeln sowie bei Oppelner Krankenkasse und der Woiwodschaftsabteilung Opole des Nationalen Gesundheitsfonds aktiv. Er läuft regelmäßig, macht Nordic Walking und ist ein Fan von Volleyball, Handball, Tennis und vielen anderen Sportarten. Seit der Verwaltungsreform in Polen ist er an der Entwicklung der Selbstverwaltung der Woiwodschaft Oppeln beteiligt. In den Jahren 2002, 2014 und 2018 wurde er zum Abgeordneten des Oppelner-Sejmiks der 2., 5. und 6. Kadenz gewählt. Von 2010 bis 2021 war er Vizemarschall der Woiwodschaft Oppeln. Themen, mit denen er sich gerne befassen würde: Gesundheits- und Sozialpolitik.