Mężatka, matka trójka dzieci, szczęśliwa babcia. Działaczka społeczna, przewodnicząca Towarzystwa Dobroczynnego Niemców na Śląsku oddział nr 8 w Zdzieszowicach. Przewodnicząca DFK Zdzieszowice. Od 2006 roku Radna Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, Tematy jakimi chciałaby się zajmować: Szeroko zakrojone działania mające na celu pozyskiwania środków unijnych. Budowa tanich mieszkań komunalnych i socjalnych. Polityka społeczna będzie jej głównym przedmiotem zaangażowania.

Verheiratet, Mutter von drei Kindern, glückliche Großmutter. Sozialaktivistin, Vorsitzende der Wohltätigkeitsgesellschaft der Deutschen in Schlesien, Stelle Nr. 8 in Deschowitz. Vorsitzende des DFK Deschowitz. Seit 2006 Mitglied des Stadtrats von Deschowitz. Themen, mit denen sie sich gerne beschäftigen möchte: Umfangreiche Bemühungen zur Beschaffung von EU-Mitteln, Bau von preisgünstigen kommunalen und sozialen Wohnungen. Die Sozialpolitik wird ihr Hauptaugenmerk sein.