Żonaty, ojciec dwójki dzieci, od urodzenia mieszkaniec Łubnian. Przez 27 lat Sołtys wsi Łubniany.  Od 1993 r. do 2021 r. pracownik samorządowy Urzędu Gminy Łubniany; w latach 1994-1998 radny Gminy Łubniany, w latach 1996-1998 członek Zarządu Gminy Łubniany. Przez 30 lat kierownik sekcji piłki nożnej i członek Zarządu LZS Śląsk Łubniany. Od 2002 Radny powiatu opolskiego, w obecnej kadencji członek Zarządu powiatu opolskiego.

Verheiratet, Vater von zwei Kindern, wohnhaft in Lugnian seit seiner Geburt. 27 Jahre lang war er Dorfvorsteher von Lugnian. Von 1993 bis 2021 Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung von Lugnian; 1994-1998 Mitglied des Gemeinderats von Lugnian, 1996-1998 Mitglied des Gemeindevorstands von Lugnian. Seit 30 Jahren Leiter der Fußballabteilung und Mitglied des Vorstands des LZS Śląsk Łubniany. Seit 2002 Mitglied des Rates des Kreises Oppeln; in der laufenden Wahlperiode Mitglied des Kreisvorstandes von Oppeln.