Żona oraz matka dwójki dzieci, pracownik biura rady gminy Cisek. Absolwentka kierunku praca socjalna i opiekuńczo-wychowawcza. Od dwóch kadencji przewodnicząca Zarządu Gminnego Mniejszości Niemieckiej w Cisku. Temat jakim chciałaby się zajmować jako posłanka: wzmacnianie edukacji w regionie.
Ehefrau und Mutter von zwei Kindern, Angestellte im Büro des Gemeinderats von Czissek. Hochschulabschluss in Sozial- und Bildungsarbeit. Zwei Amtsperioden lang Gemeindevorsitzende der Deutschen Minderheit in Czissek. Das Thema, mit dem sie sich als Abgeordnete beschäftigen möchte: die Stärkung der Bildung in der Region.