Mężatka, matka trójki dorosłych dzieci i babcia czterech wnucząt. Urodzona w Węgrach, od 35 lat mieszkanka Czarnowąs. Od 1994 r. prowadzi w Czarnowąsach własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego. W okresie 2010 – 2016 Radna Gminy Dobrzeń Wielki a po włączeniu Czarnowąs do Opola, w okresie 2017 – 2018 r. – Radna Miasta Opola. Obecnie: Radna Dzielnicy nr 1 Opole – Czarnowąsy. Tematami jakimi chciałaby się zajmować jako posłanka: Finanse, podatki, ochrona zdrowia, ochrona środowiska, oświata. 

Verheiratet, Mutter von drei erwachsenen Kindern und Großmutter von vier Enkelkindern. Geboren in Wangern, wohnt seit 35 Jahren in Czarnowanz. Seit 1994 führt sie ihr eigenes Steuerberatungsunternehmen in Czarnowanz. Von 2010 bis 2016 war sie Stadträtin der Gemeinde Gross Döbern und nach der Eingemeindung von Czarnowanz in die Stadt Oppeln, von 2017 bis 2018 Ratsmitglied der Stadt Oppeln. Derzeit: Stadträtin im Stadtteil Nr. 1 Oppeln – Czarnowanz. Themen, mit denen sie sich als Abgeordnete befassen möchte: Finanzen, Steuern, Gesundheitsfürsorge, Umweltschutz, Bildung.