żonaty, ojciec dwójki dzieci, mieszkaniec Malni. Od 2003 pracownik samorządowy a od 2019 zastępca Burmistrza Gogolina. Członek Zarządu Ziemia Malińska oraz Zarządu Kraina Św. Anny. Temat jakim chciałby się zajmować jako poseł: Wzmocnienie lokalnych przedsiębiorców.

Verheiratet, Vater von zwei Kindern, wohnhaft in Malnie. Seit 2003 Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung und seit 2019 stellvertretender Bürgermeister von Gogolin. Mitglied des Vorstandes Ziemia Malińska und des Vorstandes des Kraina św. Anny. Thema, mit dem er sich als Abgeordneter gerne beschäftigen würde: Die Stärkung der lokalen Unternehmerschaft.