Mężatka, matka dwóch synów oraz babcia dwójki wnuków. Z wykształcenia germanistka. Od 42 lat nauczycielka w Publicznej Szkole Podstawowej w Naroku. Działaczka samorządowa – od pięciu kadencji Radna Gminy Dąbrowa, przez dwie kadencje była przewodniczącą Komisji Promocji Gminy oraz współpracy z gminami partnerskimi. Dwie ostatnie kadencje zastępczyni przewodniczącego rady gminy. Tematami jakimi chciałaby się zajmować jako posłanka: Sprawami oświaty w szczególności nauczaniem Języka Mniejszości Narodowej.

Verheiratet, Mutter von zwei Söhnen und Großmutter von zwei Enkelkindern. Ausgebildet als Germanistin. 42 Jahre lang Lehrerin an der öffentlichen Grundschule von Narok. Aktivistin in der Kommunalverwaltung – fünf Wahlperioden lang Ratsmitglied der Gemeinde Dambrau; zwei Wahlperioden lang war sie Vorsitzende des Ausschusses für Gemeindeförderung und des Ausschusses für die Zusammenarbeit mit Partnergemeinden. Die letzten beiden Amtszeiten stellvertretende Vorsitzende des Gemeinderats. Themen, mit denen sie sich als Abgeordnete beschäftigen möchte: Bildungsfragen, insbesondere der Unterricht der nationalen Minderheitensprache.