Rzeczniczka prasowa TSKN, od 2019 członkini Zarządu TSKN, a także przewodnicząca w kole DFK Opole Centrum, Przewodnicząca Zarządu Gminnego Mniejszości
Niemieckiej w Opolu i Sekretarz Zarządu Mniejszości Niemieckiej Powiatu Opolskiego. Członkini
komisji ds. kampanii społecznych w Polskim Radio. 2014-2015 Asystentka koordynatora w projekcie
„Tranzytowe miejsca pracy – import modeli wsparcia dla szczególnie wrażliwych grup na rynku pracy”. Była przewodnicząca Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w latach 2009–2014. Koordynatorka projektów międzynarodowych, kulturalnych i medialnych