Żonaty, ojciec trójki dzieci, mieszkaniec Chrzelic. Jeden z założycieli i aktywnie działający członek DFK Chrzelice oraz wcześniej prezes a obecnie przewodniczący komisji rewizyjnej Stowarzyszenia „Odnowa Wsi Chrzelice”. Do 2017 roku nauczyciel i dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku. Od 2010 radny i członek Zarządu Powiatu w Prudniku a od 2017 wicestarosta prudnicki. Pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego Transportu „Pogranicze „. Związek zajmuje się organizacją publicznego transportu zbiorowego autobusowego na terenie dwóch powiatów: Głubczyckiego i Prudnickiego. Tematy jakimi chciałby się zająć będąc posłem: poprawa funkcjonowania oświaty, służby zdrowia oraz samorządów.

Verheiratet, Vater von drei Kindern, wohnhaft in Schelitz. Einer der Gründer und aktives Mitglied des DFK Schelitz und ehemaliger Vorsitzender und derzeit Vorsitzender des Prüfungsausschusses des Vereins „Odnowa Wsi Chrzelice”. Bis 2017 Lehrer und Direktor des Schul- und Kindergartenkomplexes in Lonschnik. Seit 2010 Ratsmitglied und Mitglied des Kreisrates in Neustadt und seit 2017 Vize-Landrat von Neustadt. Er ist Vorstandsvorsitzender des Verbands für Kreis- und Gemeindeverkehr „Pogranicze”. Der Verband befasst sich mit der Organisation des öffentlichen kollektiven Busverkehrs in zwei Kreisen: Leobschütz und Neustadt. Themen, mit denen er sich als Abgeordneter befassen möchte: Verbesserung der Bildung, des Gesundheitswesens und der Kommunalverwaltung.