Germanista, szczęśliwy mąż, ojciec trójki dzieci, mieszkaniec Prószkowa. Przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim – 2008 – 2015 (obecnie wiceprzewodniczący) oraz członek zarządu Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce – 2005 – 2018. Członek Rady Fundacji Rozwoju Śląska – 2008 – 2015. Radny Sejmiku Województwa Opolskiego – 2005 – 2018. Wicewójt/Wiceburmistrz/Sekretarz Gminy Prószków – 2002 – 2008. Wiceprezes/Sekretarz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad – 2003 -2015. Od 2016 roku wiceprezes, a obecnie członek Rady Izby Gospodarczej Śląsk. Członek zespołu muzycznego Aneta & Norbert. Tematy jakimi chciałby się zajmować będąc posłem: rozwój społeczny i ekonomiczny regionu.

Germanist, glücklicher Ehemann, Vater von drei Kindern, wohnhaft in Proskau. Vorsitzender der Sozial-kulturellen Gesellschaften der Deutschen im Oppelner Schlesien – 2008 – 2015 (derzeit stellvertretender Vorsitzender) und Mitglied des Vorstandes des Verbandes der sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen – 2005 – 2018. Mitglied des Rates der Stiftung für Entwicklung Schlesiens – 2008 – 2015. Sejmik-Abgeordneter – 2005 – 2018. Stellvertretender Bürgermeister/Sekretär der Gemeinde Proskau- 2002 – 2008. Stellvertretender Vorsitzender/Sekretär des Verbandes der polnischen Gemeinden der Euroregion Pradziad – 2003 -2015. Seit 2016 Vize-Präsident, derzeit Mitglied des Rates der Wirtschaftskammer Schlesien. Mitglied der Musikgruppe Aneta & Norbert. Themen, mit denen er sich als Abgeordneter beschäftigen möchte: soziale und wirtschaftliche Entwicklung der Region.