Żonaty, dwójka dorosłych dzieci, od 1974 aktywny zawodowo, od 1993 pracownik samorządowy w Gminie Łubniany, w latach 1994 – 1998 Radny Gminy Łubniany, w
latach 1996–1998. Członek Zarządu Gminy Łubniany, od 2002 do nadal Radny Powiatu opolskiego,
w kadencji 2006–2010 Przewodniczący Komisji Budżetu Rady Powiatu opolskiego, w kadencji 2018 do nadal Członek Zarządu Powiatu opolskiego, w latach 1992–2019 Sołtys wsi Łubniany, w
latach 1983 do nadal członek Zarządu klubu sportowego LZS Śląsk Łubniany jednocześnie kierownik
drużyny seniorów.

Tematy jakimi chciałby się zajmować będąc posłem:
Sprawy Mniejszości Niemieckiej w Polsce oraz sprawy pozostałych mniejszości narodowych w Polsce oraz tzw. grup etnicznych, problemem nauki języka niemieckiego na terenach działalności Mniejszości Niemieckiej. Rozwój gospodarczy województwa opolskiego.