urodzona w Radawie (gmina Zębowice), obecnie mieszka w miejscowości Chobie, ukończyła wyższe studia magisterskie na kierunku prawo na Uniwersytecie Opolskim. Sołtys wsi Radawie, prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Radawie. Działaczka społeczna, aktywnie działa na rzecz pozyskania środków finansowych na poprawę jakości życia małej społeczności lokalnej, organizatorka wielu wydarzeń społecznych, kulturalnych i sportowych dla całej Gminy Zębowice. Tematami jakimi chciałaby się zajmować będąc posłanką: działaniami na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez niwelowanie różnic występujących pomiędzy mieszkańcami małych miejscowości, a dużych miast w dostępności do dóbr kulturalnych i społecznych. Poprawą jakości życia małych społeczności lokalnych, poprzez pozyskiwania środków na ich rzecz i podnoszenie standardów funkcjonowania na wsi zarówno dla dorosłych jak i dzieci oraz młodzieży.

Geboren in Radau (Gemeinde Zembowitz), derzeit wohnhaft in Chobie, absolvierte ein Masterstudium der Rechtswissenschaften an der Universität Oppeln. Dorfvorsteherin von Radau , Vorsitzende der Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Radawie. Soziale Aktivistin, die sich für die Beschaffung von Mitteln zur Verbesserung der Lebensqualität in der kleinen Gemeinde einsetzt, Organisatorin zahlreicher sozialer, kultureller und sportlicher Veranstaltungen für die gesamte Gemeinde Zembowitz. Die Themen, mit denen sie sich als Abgeordnete befassen möchte: Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums durch Überbrückung der Kluft zwischen den Einwohnern von Klein- und Großstädten in Bezug auf den Zugang zu kulturellen und sozialen Gütern. Verbesserung der Lebensqualität kleiner lokaler Gemeinden durch die Beschaffung von Mitteln für sie und die Anhebung des Lebensstandards in ländlichen Gebieten für Erwachsene, Kinder und Jugendliche gleichermaßen.