Animatorka kultury, sekretarka medyczna. Mężatka, 3 córki, mieszkanka miejscowości Kup, Radna Powiatu Opolskiego II kadencja (od 2014r.). Członkini zespołu Kupskie Echo oraz przewodnicząca DFK Kup

Tematy jakimi chciałaby się zajmować będąc posłanką:
Samorząd terytorialny, sprawy związane z mniejszościami narodowymi.