Żonaty, dumny ojciec rocznej córki, Inżynier zarządzania procesami produkcji, radny gminy Bierawa od 2018 roku, sędzia piłkarski od 2006 roku, skarbnik w zarządzie gminnym Mniejszości Niemieckiej w Bierawie, aktywny działacz społeczny od młodzieńczych lat. Tematami jakimi chciałby się zajmować jako poseł: Finanse, kultura, ochrona środowiska.

Verheiratet, stolzer Vater einer einjährigen Tochter, Ingenieur für Produktionsprozessmanagement, Mitglied des Gemeinderats von Birawa seit 2018, Fußballschiedsrichter seit 2006, Schatzmeister im Gemeindevorstand der deutschen Minderheit in Birawa, seit seiner Jugend aktiver Sozialaktivist. Themen, mit denen er sich als Abgeordneter beschäftigen möchte: Finanzen, Kultur, Umweltschutz.