Mieszkanka wsi Walce, absolwentka Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach, współwłaścicielka działalności handlowej. Od dwóch kadencji jest czynnym członkiem koła DFK Walce. Była prezes klubu sportowego LZS WALCE, chętnie działa na rzecz lokalnej społeczności. Tematami jakimi chciałaby się zajmować jako posłanka: Nauczaniem języka niemieckiego w szkołach, podtrzymywaniem kultury i tożsamości. 

Einwohnerin des Dorfes Walzen, Absolventin des Berufsschulkomplexes in Krappitz, Mitinhaberin eines Handelsunternehmens. Sie ist seit zwei Wahlperioden aktives Mitglied des DFK-Walzen. Ehemalige Präsidentin des Sportvereins LZS WALCE, engagiert sich gerne in der lokalen Gemeinschaft. Themen, mit denen sie sich als Abgeordnete beschäftigen möchte: Deutschunterricht an Schulen, Kultur- und Identitätspflege.