Poseł mniejszości niemieckiej od czterech kadencji, wieloletni samorządowiec, strażak, mąż, ojciec i szczęśliwy dziadek. Pierwszy w historii marszałek województwa z mniejszości niemieckiej. Ryszard Galla jest wiceprzewodniczącym zarządu wojewódzkiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, od 2006 roku pełni również funkcję prezesa Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Gliwicach, a od 2011 roku jest przewodniczącym Rady Fundacji Rozwoju Śląska. W 2015 roku prezydent Niemiec przyznał mu Order Zasługi Republiki Federalnej Niemiec za zasługi dla polsko-niemieckiego pojednania oraz działania na rzecz rozwoju mniejszości niemieckiej w Polsce.

Działa aktywnie w samorządzie lokalnym od początku jego funkcjonowania. W 1990 roku,
po pierwszych demokratycznych wyborach samorządowych, został przewodniczącym rady gminy oraz szefem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Komprachcicach, który stworzył od podstaw.
W drugiej kadencji samorządu był członkiem zarządu gminy Komprachcice oraz delegatem do wojewódzkiego sejmiku samorządowego i jednocześnie członkiem jego prezydium. W latach 1998-2005 był radnym z ramienia mniejszości niemieckiej do samorządu województwa, a od 1999 do 2005 roku (z przerwą w 2002 roku, kiedy przez kilka miesięcy pełnił funkcję marszałka województwa opolskiego) był wicemarszałkiem województwa opolskiego. Od 2005 roku nieprzerwanie zasiada
w Sejmie.

W nowej kadencji parlamentu Ryszard Galla jako naczelny cel będzie sobie stawiał dobro Opolszczyzny oraz wzmacnianie roli samorządu i decentralizację. Będzie się też skupiał
na podejmowaniu działań na rzecz umacniania roli i pozycji mniejszości narodowych i etnicznych
w Polsce. Wśród tematów, którym będzie poświęcał swoją uwagę, nie zabraknie infrastruktury drogowej i kolejowej oraz służby zdrowia. Chce również być aktywny w zakresie działań inwestycyjnych na Odrze oraz umocnienia lokalnych społeczności i wspierania aktywności mieszkańców na szczeblu lokalnym. Duże znaczenie Ryszard Galla przywiązuje do właściwej polityki państwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Dla jej skuteczności niebagatelne znaczenie ma Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna. Dlatego też w nowej kadencji będzie wspierał jednostki PSP i OSP. W kwestii polityki zagranicznej, Ryszard Galla będzie popierał pogłębienie współpracy polsko-niemieckiej w wymiarze społecznym i gospodarczym.

 

W wolnym czasie lubi jeździć na rowerze oraz wykonywać różne prace w ogrodzie. Interesuje się też piłką nożną i pływaniem.