Spotkania wyborcze

Knferencja prasowa dotycząca rzeki Odry, zabezpieczeń przeciwpowodziowych oraz portu Koźle