Dziękujemy za każdy głos oddany na kandydatów KWW Mniejszość Niemiecka! Dzięki Państwu lista sejmowa Mniejszości Niemieckiej zdobyła 32.094 głosów. Liczba głosów w porównaniu z wyborami parlamentarnymi w roku 2015 wzrosła o 4.564 (w 2015 było to 27.530 głosów). Posłem Mniejszości Niemieckiej z super wynikiem 13.957 głosów został ponownie Ryszard Galla. Dziękujemy także wszystkim zaangażowanym w naszą kampanię wyborczą: koordynatorom, darczyńcom, wolontariuszom i wszystkim, którzy nas na różnych etapach kampanii wspierali.