Szanowni Państwo,

jest mi niezmiernie miło móc przemawiać dzisiaj na tak ważnym wydarzeniu. Dzisiaj, kiedy skierowana jest na nas uwaga opinii publicznej i mediów, mamy najlepszą okazję do tego by pokazać, że jesteśmy znaczącą siłą polityczną w naszym województwie.

Wypowiadając powyższe słowa jestem świadom odpowiedzialności, która na mnie ciąży. Odpowiedzialność ta wynika z faktu, że jestem liderem listy sejmowej. Bycie liderem listy to ciężka praca – o tym wszyscy wiedzą. Często jednak może się wydawać, że lider listy każdego ugrupowania politycznego zajmuje się „politykowaniem”, wygładzaniem swoich dokonań i składaniem kolejnych obietnic, które nie brzmią wiarygodnie. W przypadku KWW Mniejszość Niemiecka jest zupełnie inaczej!

Ktoś może zapytać, dlaczego jest inaczej?

Przede wszystkim dlatego, że nie jesteśmy partią tylko komitetem zwykłych ludzi, którzy chcą zrobić coś dobrego na poziomie lokalnym i na poziomie naszego regionu! Jako że nie jesteśmy partią, to wszelkie przygotowania do wyborów oraz prowadzenie kampanii wyborczej przychodzi nam z większym trudem.

Co jest przyczyną takiej sytuacji?

Otóż, partie dysponują ogromnymi środkami finansowymi – my nie! Możemy liczyć tylko na naszych wyborców oraz na nasze struktury terenowe. To tam są ludzie, którzy za darmo, dla idei, poświęcają swój wolny czas, by chronić i pielęgnować pamięć o Niemcach w Polsce! Jako kandydaci musimy im odpłacić wielkim zaangażowaniem po naszej stronie.

Moi drodzy!

Pamiętajmy także o jednym – jesteśmy osobami związanymi z tym regionem od pokoleń. To jest powodem do wielkiej dumy! Podobnie jak nasi przodkowie, także i my chcemy aktywnie kształtować życie naszego regionu i mamy do tego pełne prawo. Nie dajmy sobie odebrać tego prawa! Jesteśmy to winni naszym przodkom oraz następnym pokoleniom.

Wybory parlamentarne, które odbędą się w październiku, to nie są kolejne wybory dla mniejszości, w których mamy zagwarantowany jeden mandat. Te wybory parlamentarne to być albo nie być dla mniejszości niemieckiej w Polsce! Jeżeli się nie zmobilizujemy i nie pójdziemy zagłosować, to nikt nie będzie miał dla nas litości. Słaby wynik wyborczy będzie dużą pokusą dla rządzących, bez względu na to, kto po październikowych wyborach będzie tworzył rząd, aby osłabić mniejszość niemiecką, a nawet uniemożliwić nam skuteczne ubieganie się o mandat Posła i Senatora.

Dlaczego warto głosować na Mniejszość Niemiecką?

Warto, ponieważ Mniejszość Niemiecka to organizacja dobrze Wam znana, będąca zawsze blisko zwykłych ludzi, blisko Waszych domów, miejsc spotkań i integracji międzyludzkiej. Każdego dnia walczymy o Wasze sprawy i słuchamy Waszych opinii i argumentów. Na tej bazie powstał nasz program wyborczy. Dla mnie, jeśli wyborcy obdarzą mnie ponownie swoim zaufaniem, szczególnym priorytetem, zawartym także w naszym programie, będzie:

  1. Troska o samorządy – będę zabiegał o takie rozwiązania, aby samorządy otrzymały więcej kompetencji i były wzmacniane poprzez tworzenie jasnych i czytelnych przepisów w zakresie finansów i administracji;

  2. Przedsiębiorczość i poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej;

  3. Infrastruktura drogowa, kolejowa i wodna – chcę, aby kolejne drogi były remontowane i przebudowywane, tak aby standard dróg zbliżył się do niemieckich standardów. Będę również dążył do tego, ażeby temat Odry był cały czas traktowany w sposób priorytetowy.

  4. Dalsze zacieśnianie stosunków polsko-niemieckich oraz poprawa sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych;

  5. Obrona tradycyjnych wartości, na których zbudowane jest nasze społeczeństwo.

Jeżeli chodzi natomiast o wynik wyborczy, to celem, jaki postawiłem sobie ja oraz cały KWW MN, jest uzyskanie 2 mandatów poselskich i jednego mandatu senatorskiego.

Wasze priorytety, drodzy kandydaci, na pewno po części pokrywają się z moimi. Będziecie też zapewne zabiegać o inne obszary zawarte w naszym programie wyborczym i to jest bardzo ważne! Musimy się nawzajem uzupełniać, podobnie jak to było w latach 90, kiedy mniejszość niemiecka miała kilku posłów.

Jak spoglądam na naszą listę do Sejmu i Senatu, to muszę z całą odpowiedzialnością powiedzieć – to nasza najsilniejsza lista od wielu lat! To Wy, drodzy kandydaci, stanowicie o jej sile. Jesteście najlepsi z najlepszych, każdy w swoich dziedzinach, a lokalne społeczności cenią Was za waszą codzienną pracę oraz za zaangażowanie na rzecz wspólnoty lokalnej. Teraz macie wielką szansę na to, aby uzyskać wotum zaufania społecznego i reprezentować województwo opolskie w Sejmie lub w Senacie. Każdy z Was ma na to szansę. Każdy z Was ma szansę na wcielanie w życie wartości reprezentowanych przez mniejszość niemiecką na poziomie całego naszego kraju.

Drodzy Kandydaci!

Nasi niemieccy przodkowie z tej ziemi mogli w latach komunizmu pomarzyć o takiej szansie. My ją mamy tu i teraz. Dlatego skorzystajmy z niej. Każdy głos, który uzyskacie będzie tez głosem oddanym na całą listę KWW MN. Każdy pojedynczy głos może decydować o tym, jak szeroka będzie nasza reprezentacja w Warszawie.

Drodzy działacze, drodzy członkowie mniejszości niemieckiej i wszyscy, którym los naszej mniejszości leży na sercu,

pracujmy ciężko w nachodzących tygodniach i wyjdźmy odważnie z naszym programem na zewnątrz! Pokażmy siłę mniejszości niemieckiej! Zamieszkujemy ten region od pokoleń, znamy go bardzo dobrze i wiemy, jakie ma potrzeby. To jest nasza ogromna przewaga nad wszystkimi innymi komitetami wyborczymi startującymi w województwie opolskim.
Nie pozwólmy sobie wmówić, że ktoś z zewnątrz wie lepiej, w jaki sposób poprawiać życie mieszkańców Opolszczyzny.
To my, jako ludzie tutaj urodzeni, wiemy najlepiej, czego potrzebuje nasz region!
To jest naszym wielkim atutem. Wykorzystajmy go w nadchodzących tygodniach.

Nadszedł nasz czas!

Opolskie ma znaczenie!

Opolskie ma znaczenie!

Opolskie ma znaczenie!