Szanowni Państwo, Liebe DFK Mitglieder, Liebe Sympathisanten der Deutschen Minderheit in der Oppelner Region

Za nami miesiące przygotowań do zbliżających się wyborów parlamentarnych. Przygotowań, które nie były i nie są łatwe, bo przecież nie jesteśmy partią polityczną i nie zajmujemy się tym tematem na co dzień. Tworząc Komitet Wyborczy Wyborców musimy go zawsze tworzyć od nowa, od dołu, od naszych działaczy, od spotkań, rozmów, ustaleń. Nie inaczej było i tym razem, ale dzięki Państwa zaangażowaniu, zaangażowaniu wielu ludzi w terenie, dzięki podpisom złożonym najpierw pod rejestracją Komitetu (było ich ponad 2500 na 1000 wymaganych) a potem pod rejestracją kandydatów (11.000 podpisów na listę Sejmową a wymaganych było 5000) to się po raz kolejny powiodło! Ktoś może jednak zapytać- po co to wszystko? Czy nie prościej byłoby przyglądać się polityce z boku? Przecież prawa mniejszości są dzisiaj zagwarantowane w tym czy innym prawodawstwie państwowym czy też europejskim. W tym kontekście warto sobie przypomnieć słowa Papieża Jana Pawła II z orędzia na XXII Światowy Dzień Pokoju z 1989r. Wtedy papież pisał m.in. ”Istotnie, szacunek im (mniejszościom) okazywany należy poniekąd uznać za kamień probierczy zgodnego współżycia społecznego i jako wskaźnik obywatelskiej dojrzałości osiągniętej przez dane państwo i jego instytucje.” Możemy więc dzisiaj retorycznie zapytać jak jest z tą dojrzałością Państwa i jego instytucji w sytuacji, kiedy utrudnia nam się na nowo dostęp dzieci do języka niemieckiego, wnioski o ustawienie tablic dwujęzycznych nie są przez lata w ogóle rozpatrywane, a prawa mniejszości przy powiększaniu miasta łamane.

Und gerade deshalb ist unser politisches Auftreten nach wie vor wichtig! Denn nur so können wir die Meinung, die Anliegen unserer Mitglieder, aber auch die Meinung und die Anliegen der Menschen dieser Region voranbringen und präsent machen! Ale! Musimy przy tym pamiętać, że nasz udział w polityce nie może być celem samym w sobie, my na pierwszym miejscu stawiamy zawsze swe wartości, w tym te chrześcijańskie, przekonania, zaangażowanie, die Liebe zur Heimat. Udział w polityce stanowi drogę, dzięki której o te wartości, zasady możemy dbać. My nie mamy centrali w Warszawie czy w Berlinie – nasza centrala jest tutaj w regionie, w waszych domach! I dlatego też w kontekście wydarzeń ostatniego tygodnia chciałbym podkreślić, że owszem – sojusze, porozumiena/Vereinbarungen są możliwe ale w pierwszej kolejności merytoryczne, a nie tylko taktyczne i nie za wszelką cenę! My mamy swoje wartości, swój program, który odbiega po części od programu tych, którzy z nami te sojusze, pisane jak się okazuje na kolanie, chcieliby na szybko zawierać. Wir sind ein unabhängiges Wahlkommitee und um diese Unabhängigkeit mussten wir doch so lange ringen. Diese können wir jetzt nicht so einfach abgeben.

Te różnice programowe, ideowe dzisiaj są w Polsce bardziej odczuwalne niż kiedykolwiek. I właśnie dlatego musimy spojrzeć na własne wartości, przekonania. Jedna z moich znajomych powiedziała mi w ostatnich dniach, odnosząc się właśnie do podziału politycznego w Polsce, „że na jednych nie zagłosuje ze względów światopoglądowych, a drudzy ją rozczarowali i jak to dobrze w tym kontekście, że jest wasza alternatywa regionalna na którą będę mogła zagłosować.” Ta alternatywa to My, to KWW Mniejszość Niemiecka! Komitet, który z powodzeniem wystawia swych kandydatów w wyborach do Parlamentu ale i do samorządów od 30 lat. Komitet, którego program oparty jest na regionalizmie, i w końcu na kandydatach, którzy są stad! Którzy są znani ze swej fachowości, zaangażowania, pracowitości. To ci ludzie, którzy tutaj stoją przed wami. Diese Menschen wissen, was es heißt die eigene Identität zu pflegen und sie auch weiter zu geben.

W sobotę w Berlinie Armin Laschet – Premier Nadrenii- Północnej-Wesfalli powiedział, że żyjemy w czasach, gdzie w zglobalizowanym świecie wielu szuka swej tożsamości, czasami licząc, że ktoś im ją podaruje. My tymczasem mamy swoją tożsamość wyniesioną z domu, pielęgnowaną od pokoleń, opartą na wierze, zamiłowaniu do naszej małej ojczyzny Heimatu ale też i zamiłowaniu do praworządności, otwartości i poszanowaniu innych kultur. Śląska niepowtarzalność wynika ze wspólnoty, która od wieków budowana jest przez osoby o różnym pochodzeniu. Tworzymy śląską wspólnotę, czerpiąc bogactwo właśnie z tej wielokulturowości i różnorodności. My w tym regionie już nie raz udowodniliśmy, że potrafimy o ten proces wspólnie z większością polską zadbać, bo my wiemy, że Opolskie ma znaczenie! Ma znaczenie dzięki ludziom takim, jak ci którzy dzisiaj tutaj przed wami stoją. My mamy znaczenie! Nasi mieszkańcy mają znaczenie, Nasze wartości mają znaczenie! Idąc do wyborów obiecujemy zabiegać m.in. o:

  • zachowanie atutu regionu, jakim jest pielęgnowanie tradycji, tożsamości i kultury Niemców na Śląsku Opolskim; zagwarantowanie mechanizmów prawnych i finansowych dla kultywowania tego dziedzictwa.

  • Podnoszenie jakości nauczania języka niemieckiego w polskich szkołach, w tym języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej; wspieranie i rozwój mechanizmów wspierających wychowanie dwujęzyczne.

  • Wsparcie dla młodych i rodzin oraz wspieranie przedsiębiorczości.

Pamiętajmy, że 13 października ma znaczenie! Swoją drogą tak się jakoś złożyło (zadbali o to moi rodzice), że 13 października to dla mnie wyjątkowa data! Zawsze w tym dniu od ponad 40 lat odbieram wiele życzeń i jestem przekonany, że w tym roku nie będzie inaczej! Bo Opolskie ma znaczenie!

Danke