Każdy z nas kandydujących w tych wyborach podjął tą decyzję, aby służyć społeczności lokalnej z pełnym oddaniem.

Wszyscy mamy świadomość, iż tylko zaangażowanie na rzecz Regionu i wzmacniania samorządności, jest jedyną szansą na spełnienie oczekiwań dobrze zdefiniowanych i zdiagnozowanych potrzeb, a polityka scentralizowanego państwa nie rozwiąże naszych problemów lokalnych. Problemów, które są najlepiej dostrzegalne na poziomie najmniejszych wspólnot.

My, zabiegając o głosy Wyborców, chcemy być gwarantem dobrze i sprawiedliwie rozwiązywanych spraw naszych małych Ojczyzn. Gwarantem pokojowego, spokojnego rozwiązywania nawet najtrudniejszych problemów w duchu dialogu i wzajemnego zrozumienia. Oparcie się na rzetelnej wiedzy i doświadczeniu wielu prawdziwych specjalistów jest wielką szansą na osiągniecie sukcesu. My, kandydaci ubiegający się o mandat z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Mniejszość Niemiecka jesteśmy dla wielu mieszkańców naszego Regionu alternatywą dla pełnej brutalności aktualnej debaty publicznej prowadzonej przez polityków, dla których władza jest narzędziem do osiągania personalnych sukcesów. Dla nas liczy się Człowiek- nasz sąsiad, współmieszkaniec naszej wioski, miasta, powiatu i regionu. Wsłuchujemy się w głos naszego najbliższego otoczenia, bywa że krytyczny także względem naszych postaw. Wyciągamy stąd wnioski i jeszcze lepiej i skuteczniej działamy na rzecz dobra wspólnego.

#Opolskie ma znaczenie

Wierzę mocno, że podzielone dziś społeczeństwo, zrozumie i doceni naszą otwartość w działaniu, utrzymywanie stałego, bliskiego kontaktu oraz pełne oddanie się sprawom Regionu. To, co robimy na co dzień, jest dla wielu mieszkańców naszych małych Ojczyzn, widoczne. Nasi kandydaci są gwarantem merytorycznej dyskusji, spokojnego dialogu opartego na zrozumieniu problemów społeczeństwa. W Parlamencie będziemy orędownikami dobrych i sprawiedliwych rozwiązań, usprawniających nasze życie.

Osobiście, deklaruję pełne zaangażowanie w wyznaczeniu zmian w systemie opieki zdrowotnej i społecznej, które opierając się na doświadczeniu i zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych stron, doprowadzą do zorganizowanie przyjaznego i skutecznego modelu funkcjonowania, dającego równe szanse wszystkim.

#Zdrowie ma znaczenie

Stawiajmy w tych wyborach na ludzi sprawdzonych, oddanych, dla których zaangażowanie w politykę na poziomie krajowym, jest wyzwaniem, a nie spełnieniem woli i częstokroć indywidualnych ocen partyjnych elit politycznych. Osobiście, zawsze wskazywałem na istniejące nieprawidłowości w systemie ochrony zdrowia, niezależnie od tego, kto sprawował w Polsce władzę. W mojej ocenie taki obiektywizm w ocenie trudnych nierzadko problemów, jest dziś bardzo potrzebny dla wypracowania najlepszych możliwych rozwiązań.

13 października zapraszam na wybory i oddanie swoich głosów na kandydatów, ubiegających się o mandaty do Sejmu i do Senatu z listy KWW Mniejszość Niemiecka.

Na co dzień, jak wiecie, zachęcam wszystkich do aktywności, biegania, maszerowania. Teraz też, u progu kampanii wyborczej wypowiadam komendę startową: Na miejsca, gotowi, start!

#Opolskie ma Znaczenie