Wsparcie finansowe

Prosimy o Wasze wsparcie!

Jako komitet wyborczy wyborców finansujemy kampanię z wpłat osób fizycznych.

Popierasz naszą działalność? Chcesz nas wspomóc finansowo? Prosimy cię o Twoje wsparcie finansowe kampanii. Z przekazanych środków finansujemy materiały informacyjne, aby dotrzeć do wyborców i przedstawić im naszych kandydatów oraz nasz program.

Nazwa KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA

45-004 Opole, ul. M. Konopnickiej 6

Nr konta: 09 8884 0004 2001 0033 7454 0001 BANK SPÓŁDZIELCZY KRAPKOWICE

Tytuł wpłaty: Wpłata na kampanię wyborczą KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA

lub dopisać również nazwisko kandydata, na którego kampanię powinny trafić fundusze.

 

Aby dokonać wpłaty należy dochować poniższych formalności:

  • wpłaty może dokonać tylko obywatel RP, który ma stałe miejsce zamieszkania na terenie RP,
  • wpłaty można dokonać tylko PRZELEWEM,
  • wpłat NIE można dokonywać gotówką (ani w kasie banku, ani na poczcie),
  • wpłaty może dokonać tylko OSOBA FIZYCZNA (nie można przelewać z konta firmy),
  • suma wpłat od jednej osoby nie może być wyższa niż 26 250 zł,
  • wpłat można dokonywać tylko do 25.10.2015 r.

źródło pkw.gov.pl

 

Wpłaty powyżej 1750 będą publikowane na stronie KWW Mniejszość Niemiecka
Informacje niezbędne publikowane zgodnie z art. 139 kodeksu wyborczego:
– środki finansowe na rzecz komitetu mogą być wpłacane jedynie przez obywateli polskich mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – art. 132 §3 i 4 Kodeksu wyborczego,
– zakazane jest przekazywanie komitetowi wartości niepieniężnych, z wyjątkiem usług polegających na nieodpłatnym rozpowszechnianiu plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne – art. 132 §5 kodeksu wyborczego,
– kandydat na posła lub senatora może wpłacić na rzecz komitetu sumę nie przekraczając kwoty 78 750, 00 zł
– korzyści majątkowe przyjęte przez komitet z naruszeniem przepisów Kodeksu wyborczego lub ich równowartość podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa – art. 149 §1 kodeksu wyborczego,
– naruszenie zasad finansowania komitetu wyborczego, wymienionego w art. 506 kodeksu wyborczego stanowi występek zagrożony karą grzywny od 1 000 do 100 000 zł.