Wsparcie finansowe

Dziękujemy za wszystkie zrealizowane wpłaty podczas kampanii samorządowej! Dzięki Państwu udało nam się przeprowadzić sprawną kampanię wyborczą!

Prosimy o Wasze wsparcie!

Jako komitet wyborczy wyborców finansujemy kampanię z wpłat osób fizycznych.

Popierasz naszą działalność? Chcesz nas wspomóc finansowo? Prosimy cię o Twoje wsparcie finansowe kampanii. Z przekazanych środków finansujemy materiały informacyjne, aby dotrzeć do wyborców i przedstawić im naszych kandydatów oraz nasz program.

KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA

45-004 Opole, ul. M. Konopnickiej 6

Aby dokonać wpłaty należy dochować poniższych formalności:

  • wpłaty może dokonać tylko obywatel RP, który ma stałe miejsce zamieszkania na terenie RP,
  • wpłaty można dokonać tylko: przelewem, kartą płatniczą albo czekiem rozrachunkowym,
  • wpłat NIE można dokonywać gotówką (ani w kasie banku, ani na poczcie),
  • wpłaty może dokonać tylko OSOBA FIZYCZNA (nie można przelewać z konta firmy),
  • suma wpłat od jednej osoby nie może być wyższa niż 33 750 zł,
  • wpłaty prosimy dokonywać do 30 września 2019,

Informacje niezbędne publikowane zgodnie z art. 139 kodeksu wyborczego:
– środki finansowe na rzecz komitetu mogą być wpłacane jedynie przez obywateli polskich mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (art. 132 §3 kodeksu wyborczego),
– zakazane jest przekazywanie komitetowi wartości niepieniężnych, z wyjątkiem usług wymienionych w art. 132 §5 pkt 1-4 (art. 132 §5 kodeksu wyborczego),
– korzyści majątkowe przyjęte przez komitet z naruszeniem przepisów Kodeksu wyborczego lub ich równowartość podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa (art. 149 §1 kodeksu wyborczego),
– naruszenie zasad finansowania komitetu wyborczego, wymienionych w art. 506 kodeksu wyborczego stanowi występek zagrożony karą grzywny od 1 000 do 100 000 zł (art. 506 Kodeksu wyborczego).