Radni powiatowi

Powiat Funkcja/urząd Imię Nazwisko
Powiat K-Kozielski Wicestarosta K-Kozielski Józef Gisman
Radny Powiatu K-Kozielskiego Tomasz Kandziora
Radna Powiatu K-Kozielskiego Barbara Wołowska
Przewodnicząca Rady Powiatu K-Kozielskiego Danuta Wróbel
Radny Powiatu K-Kozielskiego – Członek zarządu Rajmud Frischko
Radny Powiatu K-Kozielskiego Ireneusz Smal
Powiat Opolski Starosta Opolski Henryk Lakwa
Radny Powiatu Opolskiego – członek zarządu Krzysztof Wysdak
Radna Powiatu Opolskiego Monika Wittek
Radny Powiatu Opolskiego Antoni Gryc
Radny Powiatu Opolskiego Norbert Halupczok
Radny Powiatu Opolskiego Krystian Cichos
Radna Powiatu Opolskiego – członek zarządu Sybilla Stelmach
Radny Powiatu Opolskiego – Przewodniczący Rady Stefan Warzecha
Radny Powiatu Opolskiego Z-ca Rady Krzysztof Cebula
Radny Powiatu Opolskiego Henryk Wodausz
Radny Powiatu Opolskiego Henryk Zapiór
Radny Powiatu Opolskiego Joachim Świerc
Radny Powiatu Opolskiego Rudolf Mohlek
Radna Powiatu Opolskiego Maria Koschny
Powiat Strzelecki Starosta Strzelecki Józef Swaczyna
Członek Zarządu Powiatu Waldemar Gaida
Radny Powiatu Strzeleckiego – Wiceprzewodniczący Rady Stefan Szłapa
Radny Powiatu Strzeleckiego Waldemar Bednarek
Radny Powiatu Strzeleckiego Rajmund Hudzik
Radny Powiatu Strzeleckiego Hubert Ibrom
Radny Powiatu Strzeleckiego Ryszard Nocoń
Radna Powiatu Strzeleckiego Gizela Szendzielorz
Powiat Oleski Członek Zarządu Powiatu Oleskiego Damian Hutsch
Radna Powiatu Oleskiego Sylwia Kus
Wicestarosta Oleski Roland Fabianek
Radna Powiatu Oleskiego – Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Kaczmarczyk
Radna Powiatu Oleskiego Lidia Kontny
Powiat Krapkowicki Radny Powiatu Krapkowickiego Jerzy Mikus
Radny Powiatu Krapkowickiego Mariusz Pieszkała
Radny Powiatu Krapkowickiego Joachim Kamrad
Radny Powiatu Krapkowickiego Krystian Komander
Radna Powiatu Krapkowickiego Monika Wąsik-Kudla
Radna Powiatu Krapkowickiego Kinga Kaptur
Radny Powiatu Krapkowickiego Piotr Solloch
Radny Powiatu Krapkowickiego Arnold Donitza
Powiat Prudnicki Członek Zarządu Powiatu Prudnickiego Janusz Siano
Przewodniczący Rady Powiatu Prudnickiego Józef Janeczko
Radny Powiatu Prudnickiego Joachim Kosz