Po wielu apelach ze strony samorządowców, nauczycieli a także Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim oraz Związku Niemieckich Stowarzyszeń w Polsce Ministerstwo Edukacji Narodowej wystosowało odpowiedź w której dopuszcza w roku szkolnym 2018/2019 możliwość nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej i równocześnie jako języka obcego na zasadach na jakich to się to odbywało do tej pory. Jednocześnie Ministerstwo zastrzegło, że od roku szkolnego 2019/2020 sytuacja w tym zakresie ma być monitorowana ze strony Kuratorów Oświaty i zastrzega, że obie formy języka posiadające różne podstawy programowe nie powinny być ze sobą łączone.

Ministerstwo nie odniosło się jednakże do analizy prawnej Biura Analiz Sejmowych jak i analiz prof. Grzegorza Janusza i Kancelarii Prawniczej Radców Prawnych s.c. Arkadiusz Wytrwał, Waldemar Piontek, Piotr Szyndzielorz, które jasno wskazują, że nie ma żadnych przeciwskazań by język mniejszości nie mógł być jednocześnie nauczany jako język nowożytny obcy.

Podsumowując wyrażamy nadzieję, że wyrażona gotowość do dalszego dialogu z przedstawicielami mniejszości niemieckiej w tym tak istotnym dla Mniejszości Niemieckiej temacie zaowocuje już w najbliższym czasie pracami nad konkretnymi rozwiązaniami strategicznymi w tym zakresie.