Wicemarszałek Województwa Opolskiego, lekarz anestezjolog, szczęśliwy dziadek, Regularnie biega, uprawia Nordic Walking, jest sympatykiem siatkówki, piłki ręcznej, tenisa i wielu innych dyscyplin sportowych. Największy obszar zainteresowania stanowi polityka zdrowotna i społeczna. Żonaty, córka Aleksandra, dziadek 2 wnuków. Mieszkaniec Jemielnicy, od powstania samorządów powiatowych i województw aktywnie zaangażowany w prace samorządowe w samorządzie powiatu, Opolskiej Regionalnej Kasy Chorych i Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ – Aktualnie pełni funkcję Radnego Sejmiku – 2 kadencję, a od 10 lat członek Zarządu oraz Wicemarszałek Województwa Opolskiego. W roku bieżącym pełni funkcję Przewodniczącego Komisji ds Zdrowia i Polityki Społecznej Związku Województw RP oraz przedstawiciel samorządów województw w Zespole ds ochrony zdrowia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jest członkiem Lions Club Opole.