Samorządowiec, przedsiębiorca i działacz mniejszości niemieckiej, od 2009 przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

Ukończył studia z dziedziny technologii drewna na AR WTD w Poznaniu, a później teologii i filozofii chrześcijańskiej w Papieskim Fakultecie Teologicznym w Poznaniu. Aktywny działacz ruchów studenckich w latach 1980-1983. W 1990 roku był współtwórcą Komitetu Obywatelskiego Ślązaków.

Od początku lat 90. zaangażowany w działalność samorządową, sprawował funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrodzieniu oraz Rady Powiatu w Oleśnie, pełnił również obowiązki wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego (II kadencji). W działalności
samorządowej reprezentował Mniejszość Niemiecką. W 1993 był wśród założycieli pisma
samorządowego “Echo Dobrodzienia i Okolic” oraz Ogólnopolskich Spotkań Zespołów Mniejszości
Narodowych i Etnicznych „Źrodło” . Od 2015 mianowany członkiem Komisji Wspólnej Rządu i
Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Od 1989 działa w TSKN województwa częstochowskiego, od 1998 roku w Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim, w 2007 wybrano go na jego wiceprzewodniczącego. 11 maja 2009 został wybrany przewodniczącym zarządu Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

Jest członkiem Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego i Stowarzyszenia Oświatowego Koźle-Rogi. Członek Rady Programowej DWPN oraz Grupy Roboczej Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej.Eseista na łamach „Wochenblatt.pl”.

Od 1990 roku powadzi własną działalność gospodarczą. Od 2015 roku jest prezesem zarządu spółki „Gaber FG”.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi RP w 2011 roku oraz Federalnym Krzyżem Zasługi I Klasy RFN w 2015 roku.

9 listopada 2016r., został wybrany Przewodniczącym Grupy roboczej Mniejszości Niemieckich(Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten–AGDM).