Emerytowany strażak Państwowej Straży Pożarnej, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Izbicku, V-ce Prezes Zarządu Powiatowego, Przewodniczący Rady Powiatu Strzeleckiego. Szósta kadencja w Radzie Powiatu Strzeleckiego, obecnie Przewodniczący, w latach 1999-2015 Komendant Powiatowy PSP, działacz OSP, przewodniczący Rady Sołeckiej w Boryczy. Żonaty, trzy córki, od urodzenia mieszkaniec Boryczy.

Tematy jakimi chciałby się zajmować : Samorządy, bezpieczeństwo publiczne i p. poż,gospodarka wodna.