Radny trzech kadencji Rady Miejskiej w Oleśnie, pracownik samorządu powiatowego od 1990 roku

Żonaty od 1978, trójka dzieci i dziewięcioro wnucząt, wszyscy mieszkają w Świerczu k/ Olesna.

Tematami jakimi chciałby się zajmować to: tworzenie klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości lokalnej , ochrona klimatu i ochrona środowiska, pomoc socjalna dla najuboższych i wykluczonych.

Zainteresowania: historia lokalna, astrofizyka, wędrówki górskie.