Księgowa, interesuję się turystyką i historią lokalną.

Mieszkanka Laskowic w gminie Lasowice Wielkie.

Absolwentka Politechniki Opolskiej na kierunku informatyka oraz studiów
podyplomowych na Uniwersytecie

Tematy jakimi chciałaby się zajmować będąc posłanką:
mniejszości narodowe i etniczne, finanse publiczne.