26 września 2021 roku odbędą się w Niemczech wybory do Bundestagu. Jako Niemcy żyjący poza granicami Niemiec możemy po raz kolejny wziąć w nich aktywny udział i w ten sposób dać politykom i opinii publicznej w Polsce i w Niemczech jasny sygnał naszego związku z krajem pochodzenia. Ten związek ma szczególne znaczenie w roku kiedy do Bundestagu wybieranych będzie bardzo wielu nowych posłów, dla których nasza historia ale i obecna działalność nie koniecznie są znane. Tym istotniejszym wydaje się być sygnał, iż jako obywatele Niemiec w tychże wyborach aktywnie bierzemy udział.

Jak wziąć udział w głosowaniu? Trzeba zrobić to w dwóch krokach. Pierwszym jest wpisanie na listę wyborców. Wpis można uzyskać poprzez wypełnienie odpowiedniego wniosku i przesłanie go pocztą w dwóch różnych egzemplarzach do jednego z urzędów gminy w Niemczech. Do którego urzędu gminy konkretnie? Są tutaj dwa przypadki: Jeśli ktoś był już w Niemczech zameldowany dłużej niż 3 miesiące wysyła wniosek do tej konkretnej gminy, w której był zameldowany. Jeśli ktoś nigdy nie był zameldowany w Niemczech lub mniej niż 3 miesiące musi wysłać wniosek do wybranej gminy, do której czuje „wyjątkowe przywiązanie” i w związku z tym sytuacja polityczna w Niemczech ma na niego wpływ. Do wniosku należy w tym wypadku natomiast dołączyć na zwykłej kartce papieru wyjaśnienia, na czym to przywiązanie polega. Wyżej wymieniony wniosek musi znaleźć się do 05.09.2021 w wybranej przez nas gminie. Drugim krokiem jest faktyczne głosowanie, które także odbywa się drogą listowną.

15. Ulotka w sprawie wniosku o wpisanie na listę wyborców dla Niemców mieszkających za granicą