?? Rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny 2021. Nie wiesz jak się spisać? W naszej filmowej instrukcji zobaczysz jak to zrobić!  #jederzählt #liczysiękażdy 

Narodowy Spis Powszechny to szczególne wydarzenie zwłaszcza dla mniejszości narodowych i etnicznych, które w ten sposób mogą zaznaczyć swoją obecność. To bowiem od liczby osób deklarujących swoją przynależność narodową, inną niż polska, zależy funkcjonowanie i możliwość czynnego korzystania z nadanych praw mniejszościom narodowym i etnicznym. Pamiętaj by Mniejszości Niemieckiej nie zabrakło w Spisie Powszechnym.

W Narodowym Spisie Powszechnym pojawią się m.in. te 3 bardzo ważne pytania:

  • Jaka jest Pana(i) narodowość? (Narodowości nie należy mylić z przynależnością państwową – czyli obywatelstwem!) Wybierz: NIEMIECKA
  • Czy odczuwa Pan(i) przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej? Możesz wybrać POLSKA lub INNA
  • Jakim językiem(ami) zazwyczaj posługuje się Pan(i) w domu? Wybierz:

polskim i innym(i) niż polski

wyłącznie innym(i) niż polski

i wybierz NIEMIECKI

 

Więcej informacji znajdziesz na: https://spis.skgd.pl

Wydawca: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

Realizacja: Tomasz Kozik

Materiał zrealizowano w ramach zadania: „Mniejszość Niemiecka bierze udział w Spisie Powszechnym” sfinansowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny za pośrednictwem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.