Dzisiaj (22.10.2020) odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Edukacji, Dialogu Obywatelskiego i Wielokulturowości. Funkcję Przewodniczącej nowej, powołanej do życia po zmianach Statutu Województwa komisji objęła Zuzanna Donath-Kasiura, radna z ramienia Mniejszości Niemieckiej.  „Edukacja – zarówno ta szkolna, jaki i pozaszkolna, współpraca z ośrodkami edukacyjnymi, szeroko rozumiany dialog obywatelski oraz wielokulturowość i będące jej częścią mniejszości narodowe i etniczne to bardzo ważne obszary dla rozwoju naszego województwa. Dziedzictwo kulturowe naszego regionu, zarówno to materialne jak i niematerialne jest wyjątkowe. Ważne, aby ludzie tu mieszkający, bez względu na to, czy mieszkają tu od pokoleń, czy od kilkudziesięciu lat czy od wczoraj czuli się u siebie. Aby zrozumieć i zaakceptować otaczający na świat trzeba go najpierw poznać. Niech w naszej pracy towarzyszą nam słowa abp Alfonsa Nossola, który mówił, że „Dialog jest językiem macierzystym ludzkości. Pomaga z wrogów uczynić przeciwników, a przeciwników przekształca w przyjaciół” – mówiła Zuzanna Donath-Kasiura.