„W dniu Święta Edukacji Narodowej chciałbym w imieniu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim – podziękować wszystkim nauczycielom i nauczycielkom, którzy podejmują trud wychowania i przekazania wiedzy dzieciom i młodzieży. Szczególne wyrazy podziękowania kieruję do tych, którzy na co dzień uczą języka niemieckiego i przekazują historię i kulturę mniejszości niemieckiej.” – mówi Przewodniczący TSKN Rafał Bartek.

Dla społeczności Mniejszości Niemieckiej znajomość języka jest niezwykle istotna – bez znajomości języka trudno myśleć o przetrwaniu tej grupy narodowej w Polsce. Niestety w okresie powojennym członkowie Mniejszości Niemieckiej nie mieli możliwości nauki tego języka, co ostatecznie skutkuje tym, że obecne średnie pokolenie nie posiada tych umiejętności językowych i ma problemy z przekazaniem języka niemieckiego młodszemu pokoleniu. Dopiero w latach 90 pojawiła się możliwość nauki tego języka w szkołach. Prawo do nauki języka niemieckiego reguluje ustawa oświatowa i odpowiednie rozporządzenia. Niestety w ostatnich dwóch latach Mniejszość Niemiecka po raz pierwszy spotyka się z sytuacją, w której pogarsza się jakość nauczania języka niemieckiego w szkołach. Powodem takiego stanu rzeczy jest m.in nowa interpretacja przepisów przez MEN dotyczących nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości i jako języka obcego w 7 i 8 klasach szkoły podstawowej. Organizacje Mniejszości Niemieckiej mając mocno ograniczony wpływ na to jak wygląda formalna oświata mniejszościowa w Polsce podejmują liczne działania, które pozwalają na pielęgnowanie tak ważnego z perspektywy możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży  języka niemieckiego.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim od lat organizuje liczne projekty językowe do których zaliczają się m.in.. Konkurs Języka NiemieckiegoKonkurs recytatorski „Jugend trägt Gedichte vor / Młodzież recytuje poezję” czy Konkurs piosenki niemieckojęzycznej „Superstar”. Organizowane są kursy języka niemieckiego dla dorosłych. Pandemia coronawirusa tymczasowo zatrzymała część projektów, ale już od września kontynuowany jest w 12 lokalizacjach projekt Miro Deutsche Fussballschule, czyli nauki języka poprzez sport. Również we wrześniu ponownie ruszyły sobotnie szkółki – Samstagskurse dla dzieci,
w sumie w całej Polsce utworzono 51 grup, z czego 35 w samym województwie opolskim.

W kontekście niekorzystnych zmian dotyczących nauczania języka niemieckiego w klasach 7 i 8 szkoły podstawowej w tym roku ruszył również nowy projekt Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce – Deutsch AG. Projekt skierowany jest do uczniów 7 i 8 klasy szkoły podstawowej, którzy do klasy 6 uczyli się języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. W ramach projektu proponowane są dwie dodatkowe lekcje języka niemieckiego tygodniowo, w formie zajęć realizowanych na terenie szkół po zajęciach lekcyjnych. Dzięki udziałowi w projekcie dzieci mogą polepszać swoją znajomość języka oraz poznać nowe ciekawostki krajoznawcze, historyczne i kulturalne krajów niemieckojęzycznych. Projekt realizowany jest w całej Polsce, w województwie opolskim w sumie w 92 szkołach podstawowych, w 151 grupach.

Dla dorosłych członków Niemieckie Towarzystwo Oświatowe oraz Związek Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce proponuje projekt LernRAUM.pl – który poprzez rozwój pasji, zainteresowań i udział w szkoleniach, kursach i warsztatach w języku niemieckim ma się przyczynić do zwiększania kompetencji językowych wśród członków i sympatyków Mniejszości Niemieckiej.

Życząc więc jeszcze raz wszystkiego najlepszego wszystkim zaangażowanym w kwestie edukacji w Polsce, TSKN pragnie podziękować serdecznie również wszystkim tym, którzy angażują się we wszelkie formy edukacji pozaszkolnej, uzupełniając a przede wszystkim ubogacając ofertę edukacyjną naszego województwa, dla którego język niemiecki pozostaje od lat jedną z głównych sił napędowych rozwoju gospodarki.