Kampania wyborcza kandydatów na prezydenta RP ponownie oficjalnie ruszyła. 3.06.2020 na Śląsku Opolskim przebywał kandydat Szymon Hołownia, który odwiedził w tym dniu Gogolin. Oprócz spotkania z burmistrzem gminy Joachimem Wojtalą i spotkaniem z mieszkańcami, pan Hołownia spotkał się w siedzibie DFK Gogolin z przedstawicielami Mniejszości Niemieckiej. Szymon Hołownia jest jedynym kandydatem w tej kampanii, który odpowiedział na pytania zadane przez Związek Niemieckich Stowarzyszeń w Polsce, a które odnosiły się do sytuacji Mniejszości Niemieckiej w Polsce. Jest również jedynym kandydatem, który zechciał się spotkać z przedstawicielami Mniejszości Niemieckiej.

Podczas tego spotkania, kandydat, który sam pochodzi z Białegostoku, gdzie żyje m.in. mniejszość białoruska i doskonale rozumie specyfikę różnorodnego regionu, podkreślał, że każda mniejszość jest bogactwem dla Polski. Dla Szymona Hołowni „jedność to pojednana różnorodność”. Kandydat zaznaczył również, że w przypadku mniejszości nie powinna obowiązywać zasada wzajemności. Nie powinno się zatem negocjować kwestii Polaków mieszkających w Niemczech, robiąc przy tym z Mniejszości Niemieckiej zakładników i nie rozwiązując tym samym problemów i bolączek obywateli Polskich narodowości niemieckiej.

Spotkanie było okazją do przedstawienia tych właśnie problemów i wyzwań przed jakimi stoi obecnie Mniejszość Niemiecka w Polsce. Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Bernard Gaida postawił sprawę jasno: priorytetem Mniejszości Niemieckiej w Polsce jest jak najszersza możliwość nauki języka niemieckiego, zaznaczając przy tym, że od 30 lat nie udaje się stworzyć szkoły z wykładowym językiem niemieckim. Mimo, że w niektórych krajach Europy (Rumunia, Węgry) takie szkoły od wielu lat istnieją. Bernard Gaida przybliżył inicjatywę Minority Safe Pack, której celem jest stworzenie w Unii Europejskiej narzędzi, które m.in. pozwolą na ustalanie pewnych europejskich standardów językowych takich samych dla wszystkich krajów członkowskich, a które też przyczynią się do rozwoju oświaty mniejszości narodowych w tych krajach, gdzie jest to problemem.

Przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim Rafał Bartek podziękował za odpowiedzi na wystosowane przez VDG pytania i za możliwość spotkania. Przewodniczący zaczął od podkreślenia jak ważna jest każda możliwa forma, każda dodatkowa godzina nauki języka niemieckiego. Szczególnie w regionie gdzie w czasach komunizmu niemieckość była na każdy sposób rugowana, gdzie nie było możliwości nauki tego języka, gdzie 2 pokolenia nie posługują się tym językiem na codzień i tym samym nie są w stanie tego języka przekazać. Stąd tak ogromne poruszenie przedstawicieli Mniejszości Niemieckiej w momencie kiedy pojawił się problem z nauczaniem języka niemieckiego jako mniejszości i równocześnie języka niemieckiego jako obcego w 7 i 8 klasie szkoły podstawowej. W momencie kiedy nie zmieniły się przepisy, przedstawiciele świata naukowego a także Biuro Analiz Sejmowych mówią wyraźnie: nie ma przeciwwskazań by te dwie formy nauki nie mogły się łączyć. Jednakże nowa interpretacja MEN spowodowała, że w wielu szkołach liczba godzin języka niemieckiego spadła. Mimo wielu propozycji rozwiązań tego problemu, wypracowanych przez przedstawicieli Mniejszości Niemieckiej nic się nie zmieniło, ponieważ na poziomie politycznym brakuje woli by ten problem rozwiązać. W dużej mierze właśnie w związku z „zasadą wzajemności”.

Szymon Hołownia z uwagą wysłuchał wszystkich wypowiedzi przedstawicieli Mniejszości Niemieckiej, zaznaczając że jako prezydent nie podpisze żadnej ustawy, która nie będzie poprzedzona konsultacjami ze środowiskami, których ta ustawa dotyczy. Deklarował również aktywne prowadzenie polityki międzynarodowej i budowanie dobrych relacji z krajami Unii Europejskiej, przede wszystkim tymi, które leżą na granicy z Polską.