Prosimy udostępniajcie!
To ważne! Mniejszość Niemiecka nie ma zagwarantowanego miejsca w polskim Sejmie! Dlatego potrzebujemy i prosimy o każdy Państwa głos, by nasze środowisko było w polskim Sejmie reprezentowane! W mijającej kadencji poseł Ryszard Galla był jedynym reprezentantem mniejszości narodowych i etnicznych w polskim sejmie w ogóle! I to właśnie inne mniejszości podkreślają jak ważny jest reprezentant wywodzący się ze środowiska mniejszości. W myśl zasady: nic o nas bez nas, poseł mniejszości niemieckiej może wpływać na proponowane zmiany ustaw (chociażby przykład ustawy dezubekizacyjnej, gdzie proponowane zmiany mogły spowodować, że pomniki z I wojny światowej dedykowane bliskim i mieszkańcom naszych miejscowości, a o które w ostatnich 30 latach zadbano, zostałyby usunięte) czy też reprezentować nas na szczeblu krajowym i międzynarodowym. To bardzo ważne, dlatego idźmy 13.10.2019 na wybory i wybierzmy kandydata do sejmu i kandydata do senatu z listy KWW Mniejszość Niemiecka!

#opolskiemaznaczenie