Kandydatki KWW Mniejszość Niemiecka apelowały o większe wsparcie dla kobiet.

Poruszono kwestie zapobiegania wykluczeniu zawodowemu kobiet po okresie wychowania dzieci, równego wynagrodzenia dla kobiet i mężczyzn czy też, wsparcia dla budowy żłobków i przedszkoli.

Jak mówiła Edyta Gola kandydatka do Sejmu, a także radna wojewódzka, dyrektorka Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy: „Nasz region, nasz Heimat zawsze zamieszkiwały silne i niezależne kobiety, które – czasem samotnie, wychowują kolejne pokolenia młodych, w duchu tradycyjnych wartości, otwartości i śląskiej tożsamości, mającej w sobie pierwiastki niemieckie, polskie i czeskie. Jak pokazała historia to kobiety często są ostoją naszych rodzin, to także kobiety napędzają działalność kulturalną i społeczną w naszych wioskach i miastach. Od lat obserwuję, że to my Panie przekazujemy tradycje i język, jesteśmy pracowite i ambitne, ważne dla całej naszej społeczności. Ile z nas, kobiet pracuje, jednocześnie „ogarnia” dom i jeszcze angażuje się w organizację festynów, wystaw, spotkań, często nie słysząc nawet „dziękuję”? O naszą przyszłość musimy więc zawalczyć!”

Zuzanna Donath-Kasiura, kandydatka do Sejmu, a także sekretarz Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, radna wojewódzka podkreślała: „Jako radne województwa dążymy do zapobiegania wykluczeniu zawodowemu kobiet po okresie wychowania dzieci i będziemy dalej zachęcać je do powrotu na rynek pracy. Chcemy tak działać by wspierać budowę żłobków i przedszkoli i tym samym zapewniać dobrą opiekę dzieciom, by rodzice mogli pracować i zarabiać na godne życie całej rodziny.”

Anna Kasprzyk, kandydatka do Sejmu, a także właścicielka biura rachunkowego mówiła: „Wciąż w wielu przedsiębiorstwach pozostaje kwestia różnicy wynagrodzeń kobiet i mężczyzn, mimo iż kobiety są częściej lepiej wykształcone niż mężczyźni. Dlatego startując do Sejmu chcemy apelować i zabiegać o to, by płace kobiet były identyczne do tych, które otrzymują mężczyźni. Nie płeć, a kompetencje i ambicja mają być podstawą do rzetelnej oceny pracowników. Ważne by młode kobiety miały realną szansę na realizację zawodową i pokonywanie kolejnych szczebli kariery, przy jednoczesnym rozumieniu ich ważnej roli społecznej, jako matek. Tylko balans tych dwóch ról: zawodowej i społecznej będzie tworzył godną, czyli tak naprawdę – normalną atmosferę do rozwoju rodziny i społeczności.”

Bogna Lewkowicz, kandydatka do Sejmu, doktor nauk medycznych, farmaceutka apelowała: „Kobiety to często ta połowa społeczeństwa, o której wciąż mówi się zbyt mało. Jednak to przede wszystkim wiele działań społecznych i kulturalnych zawdzięczamy kobietom. Poświęcając swój czas, z pełnym przekonaniem realizują się w wielu dziedzinach m.in. jako aktywistki społeczne, organizatorki, działając w polityce, dziennikarki, lekarki i pielęgniarki, nauczycieli, policjantki i można by tak wymieniać jeszcze długo. Drogie Panie w ubiegłym roku obchodziliśmy 100 – lecie wywalczenia pełni praw obywatelskich dla kobiet. Wykorzystajmy ten fakt w pełni, biorąc aktywny udział w wyborach, startując i wybierając! Wspierajmy przede wszystkim inne kobiety! Wspierajmy siebie w rozwoju i realizowaniu celów, które są tylko z korzyścią dla całego naszego społeczeństwa!