Pan Roman Kolek jest kandydatem do Senatu w okręgu 53 (powiat głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, strzelecki, oleski). Samorządowcy z powiatu strzeleckiego: Brygida Pytel – wójt Gminy Izbicko, Edyta Gola Radna Wojewódzka, Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy, Hubert Ibrom – Burmistrz Ujazdu, Marcin Wycisło Wójt Jemielnicy, Józef Swaczyna Starosta Strzelecki wyrazili swoje poparcie dla kandydatury Romana Kolka.

Jak mówił Roman Kolek: „Znajdujemy się w powiecie strzeleckim, gdzie idea dostępu do komunikacji publicznej jest rozwiązana modelowo. Dzięki współpracy wszystkich samorządów gmin i powiatu, zorganizowano wzorcowy dla innych system transportu autobusowego. Ponadto, dzięki środkom europejskim pozyskanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego dokonano wymiany taboru autobusowego miejscowego przedsiębiorstwa PKS na spełniające normy europejskie samochody przyjazne dla środowiska. Dzięki dobrej współpracy, na terenie powiatu strzeleckiego samorządy realizują wiele wspólnych przedsięwzięć drogowych i współdziałają z samorządem województwa w niezbędnych modernizacjach dróg wojewódzkich. Ale w dbałości o infrastrukturę drogową oczekujemy sprawiedliwego traktowania samorządów w sięganiu po środki krajowe w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Brak jasnych i przejrzystych kryteriów wspierania tych inwestycji drogowych skutkuje podejrzeniem, iż nie ma równego traktowania wszystkich gmin i powiatów,
o czym świadczyć może różna wysokość dofinansowania widoczna dopiero z perspektywy całego kraju. Poza tym wcześniejsze zapowiedzi, iż 6 mld zł zostanie w roku bieżącym przeznaczone na ten cel, na chwilę obecną ograniczone zostało do kwoty wielokrotnie niższej – 1,2 mld zł. Różnice w podziale środków pomiędzy województwami w kraju są kolosalne. Przykładem tego jest województwo podkarpackie, które w stosunku do dwa razy większej populacji ludzi otrzymuje cztery razy większe kwoty do dyspozycji. W porównaniu kwota dofinansowania pieniędzy rządowych do inicjatyw, inwestycji samorządowych, w przypadku województwa opolskiego wynosi około 65% dofinansowania, a w przypadku województwa podkarpackiego jest to ponad 70%, województwo pomorskie zaś otrzymuje wsparcie około 50%. Te olbrzymie dysproporcje wskazują na to, iż nie ma sprawiedliwego algorytmu podziału tych środków. Oczekujemy sprawiedliwego podziału pieniędzy publicznych i o to będę zabiegał z perspektywy Senatu! Lokalnie wiemy, jak te problemy rozwiązywać! Dla nas hejtowy styl działania i prowadzenie debaty publicznej w taki sposób, jaki obserwują Państwo, a dotyka nas, przedstawicieli Mniejszości Niemieckiej, jest nam obcy. Stąd dla przeciwdziałania takim zjawiskom, w dniu wczorajszym rozpoczęliśmy, jako samorząd województwa realizację kolejnego programu profilaktycznego dofinansowanego ze środków samorządu województwa pod nazwą „Elementarze Szacunku”. To wyjście naprzeciw faktycznym potrzebom zdrowia dzieci oraz przeciwdziałania mowie nienawiści, przemocy i agresji. Program ten, oraz ważny program prozdrowotny „Dbamy o wzrok opolskich dzieci” został zainaugurowany w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich i będzie realizowany w szkołach naszego Regionu.”

Józef Swaczyna, starosta Strzelecki mówił: Oprócz Funduszu Dróg Samorządowych mamy Fundusz Drogowy, z którego korzysta jedynie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Samorządy nie mogą z tych funduszy korzystać, co stanowi kolejną niesprawiedliwość, ponieważ lokalne drogi również są niszczone przez różne samochody. Mieszkańcy powiatu strzeleckiego znają pana Romana Kolka, ponieważ jest mieszańcem naszego powiatu, a dokładniej miejscowości Jemielnica. Dla niego opolskie oraz jego problemy mają znaczenie! Jestem pewien, że jako senator będzie robił wszystko, by mieszkańcom województwa żyło się lepiej! Idźcie na wybory I oddajcie na niego swój głos!”

Hubert Ibrom – Burmistrz Gminy Ujazd odniósł się do programu profilaktyki hejtu: „Jako młody człowiek nie godzę się z hejtem i mową nienawiści! Rozmawiajmy w polityce o kwestiach merytorycznych, o prawdziwych problemach, które nas dotykają. Osobą, która jest specjalistą, której możemy zaufać, jest Pan Roman Kolek. Jest to najlepszy wybór dla Opolszczyzny!”

Łukasz Jastrzembski, Burmistrz Gminy Leśnica podkreślał: “Podziwiam pana Romana Kolka przede wszystkim za wytrwałość i gotowość do podejmowania wielu tematów, tak istotnych dla mieszkańców województwa opolskiego. Niezbędne jest ciągłe wsparcie względem ekonomii, a co za tym idzie, linii publicznego transportu, nawet tych nierentownych, ale o to, byśmy mogli je otrzymać, trzeba walczyć. Tym istotniejsze jest by pan Kolek został senatorem, ponieważ to właśnie takiego senator potrzebuje województwo opolskie.”

Brygida Pytel, wójt Gminy Izbicko mówiła: “Pan Roman Kolek jest najlepszym kandydatem na senatora! Dlaczego? Kompetencja przede wszystkim! Zawsze gotowy do pracy, zaangażowany, rozmawia z wszystkimi zainteresowanymi stronami, by znaleźć jak najlepsze rozwiązania dla regionu. To też przede wszystkim doświadczony samorządowiec. Jestem przekonana, że jako senator będzie szukał najlepszych rozwiązań dla samorządów.

Marci Wycisło – Wójt Gminy Jemielnica powoływał się na wieloletnie doświadczenie samorządowe Romana Kolka. Jak mówi: „Spojrzenie przyziemne na samorządy w senacie jest nam potrzebne. Chciałbym zaapelować do mieszkańców gminy Jemielnica oraz wszystkich mieszkańcy powiatu strzeleckiego! Mamy bardzo dużą szansę, by mieć swojego przedstawiciela w senacie. Wykorzystajmy tę szansę!”

Norbert Koston – Wójt Gminy Kolonowskie również poparł Romana Kolka w wyborach do senatu. Podkreślił: „Wiemy jak specjaliści są potrzebni. Pan Marszałek jest niekwestionowanym specjalistą w zakresie zdrowia, który może wnieść bardzo dużo do zmiany systemu. Ufam, że Pan Roman Kollek będzie godnie i sprawiedliwie reprezentował nasze województwo w senacie.”