Pan Roman Kolek jest kandydatem do Senatu w okręgu 53 (powiat głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, strzelecki, oleski). Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Pani radna powiatowa Sylwia Kus, Starosta Powiatu Oleskiego Roland Fabianek, Burmistrz Gorzowa Śląskiego – Artur Tomala oraz wójt gminy Radłów Włodzimierz Kierat, udzielili poparcia Romanowi Kolkowi, który w okręgu 53 jest kandydatem KWW Mniejszość Niemiecka na senatora.

Oprócz oczywistych do rozwiązania problemów zdrowia publicznego, którymi głównie zajmuje się kandydat na senatora KWW MN z okręgu 53, to sprawami, które wymagają pilnej interwencji są między innymi problem wykluczenia komunikacyjnego, który dotyka naszych uczniów, studentów i przede wszystkim osoby starsze oraz programy realnego wsparcia dla seniorów w naszym województwie.

Jak mówi kandydat na senatora: „Zrównoważony rozwój regionu musi polegać na tym, że dbamy również o tych najmłodszych i najsłabszych. Musimy zapewniać, działając wspólnie, dobry dostęp do komunikacji publicznej nawet pomiędzy małymi miejscowościami, jak również pomiędzy centrami miast. Rozwiązania proponowane z poziomu centralnego nie sprawdzają się. Poszczególnych samorządów nie stać na to, by dołożyć swoją część do finansowania do takich rozwiązań (centralnych). Możemy to zmienić tylko systemowo, kiedy samorządy otrzymają w tym zakresie więcej kompetencji decyzyjnych i będą miały wpływ na to, jak te rozwiązania wyglądają. Lokalnie wiemy, jak te problemy rozwiązywać! Potrzebujemy jednak w tym zakresie wsparcia parlamentu i o to będę zabiegał, jako senator. Wiele jest obecnie obietnic przedwyborczych dla osób starszych, ale to tak naprawdę my, jako Mniejszość Niemiecka od wielu już lat, konsekwentnie stawiamy dobro osób starszych na wysokim miejscu, realizując wiele programów wsparcia. Jak choćby ostatni z nich – Opolski Senior.”

Podczas konferencji samorządowcy z powiatu oleskiego, udzielili poparcia panu Romanowi Kolkowi. Starosta Powiatu Oleskiego Pan Roland Fabianek mówił: „Od wielu lat współpracuję z Panem Romanem Kolkiem. Znam jego oddanie i zaangażowanie w sprawy mieszkańców tego regionu. Zawsze, gdy musimy podjąć się trudnej sprawy lub wesprzeć jakieś zagadnienie na szczeblu województwa lub centralnym, wiem, że mogę liczyć na wsparcie Pana Kolka. Takich ludzi potrzebujemy w Senacie.”

Burmistrz Gorzowa Śląskiego – Artur Tomala oraz wójt gminy Radłów Włodzimierz Kierat, zaapelowali do mieszkańców województwa opolskiego: „Mieszkańcy powiatu oleskiego! To niezwykle ważne, kogo wybierzemy w tych wyborach do Senatu! Czy będzie to osoba reprezentująca interes partyjny, czy będzie to osoba stąd, która zna nasze problemy i bolączki i która jest z nami też w dobrych momentach. Wesprzyjcie waszym głosem Pana Romana Kolka, który jako specjalista z dziedziny zdrowia, godnie będzie nasz region reprezentował w Senacie”.