Samorządowcy powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego popierają Romana Kolka jako kandydata do senatu w okręgu 53.

Pan Roman Kolek jest kandydatem do Senatu w okręgu 53: powiat głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, strzelecki, oleski. Priorytetowymi sprawa, którymi Pan Kolek chciałby się zająć to: poprawa dostępności do leczenia onkologicznego pacjentów poprzez utworzenie kolejnych poradni onkologicznych bliżej miejsca zamieszkania dla pacjentów naszego Regionu- pod nadzorem ośrodka onkologicznego. Ważnym zadaniem jest także zwiększenie ze środków publicznych nakładów na leki dla pacjentów chorujących na choroby nowotworowe. Wpływ zanieczyszczeń środowiska na nasze zdrowie jest dla Pana doktora Romana Kolka również bardzo ważnym zadaniem. Już w chwili obecnej Pan Marszałek Kolek jest zaangażowany w realizację projektu badawczego finansowanego ze środków transgranicznych, prowadzonego przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Healthair finansowanego i prowadzonego na terenie województwa opolskiego i sąsiadującego terenu Republiki Czeskiej , którego celem jest wskazywanie powiązań zanieczyszczenia atmosfery z uwzględnieniem także newralgicznego dla naszego obszaru zanieczyszczenia benzenem ze stanem zdrowia naszych mieszkańców.

Podczas konferencji obecni byli samorządowcy z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, którzy udzielili poparcia panu Romanowi Kolkowi.

Wójt Gminy Reńska Wieś, Tomasz Kandziora mówił: Podziwiam pana Romana Kolka przede wszystkim za oddanie i zaangażowanie w sprawy mieszkańców tego regionu. Zawsze gdy pojawiają się problemy, albo trudne tematy, które musimy podjąć wiem, że mogę liczyć na wsparcie pana Kolka. Takich ludzi potrzebujemy w Senacie.

Wśród obecnych był też wójt gminy Polska Cerekiew Piotr Kanzy, który zaapelował do mieszkańców woj. Opolskiego: Drodzy mieszkańcy! To niezwykle ważne kogo wybierzemy w tych wyborach do Senatu! Czy będzie to osoba reprezentująca interes partyjny, czy będzie to osoba stąd, która zna nasze problemy i bolączki, i która jest z nami też w dobrych momentach. Proszę o głos na pana Romana Kolka, który jako wybitny specjalista z dziedziny zdrowia, godnie będzie nasz region reprezentował w Senacie”.

Pan Józef Gisman, wicestarosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego gminy również: „Znamy pana Kolka jako zapalonego sportowca. Swoją postawą i zaangażowaniem pokazuje, że dobro regionu jest dla niego najważniejsze. Ponadto potrafi rozmawiać z ludźmi, jest z nimi w ciągłym kontakcie. Pan Kolek potrafi otwarcie rozmawiać i prowadzić dialog z wieloma stronami. To jest cecha dobrego kandydata, a później dobrego senatora. Proszę o głos dla Pana Kolka, wybierzmy naszego senatora!”