O planowanych inwestycjach przeciwpowodziowych na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, reaktywacji portu w Koźlu mówili podczas konferencji prasowej 16.09.2019 Ryszard Galla, Zygfryd Steuer – kandydaci do Sejmu KWW Mniejszość Niemiecka.

Poseł Ryszard Galla poruszył temat reaktywacji portu w Kędzierzynie-Koźlu. A konkretniej zawieszenie prac przy budowie terminali przeładunkowych w porcie. Zdaniem R. Galli wynika ono z braku porozumienia w kwestii dzierżawy części gruntów pomiędzy Kędzierzyn-Koźle Terminale a PKP SA. Poseł Galla pytał ponownie: “Dlaczego PKP SA, należąca do Skarbu Państwa, nie wyraża zgody na dzierżawę 500 metrów torów, które są nieodzowne dla dalszego biegu inwestycji w porcie w Kędzierzynie-Koźlu? Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej tłumaczy dotychczas swoje postępowanie rekonesansem projektu biznesowego. Apeluję do Ministerstwa o jak najszybsze rozwiązanie tej sprawy. Port Koźle mógłby być inwestycją, która pomogłaby w rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej, pomógłby w rozwoju gospodarczym miasta, a mamy na ten moment fiasko inwestycji”.

Podczas konferencji poseł Ryszard Galla mówił także: “Bardzo duże znaczenie dla mieszkańców powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego ma budowa zbiornika retencyjnego Kotlarnia w Gminie Bierawa, budowa, przebudowa i modernizacja lewostronnego wału rzeki Odry Lasaki – Poborszów oraz budowa wału na odcinku Bierawa-Dziergowice i na wysokości oczyszczalni ścieków w Pogorzelcu. Pytam rząd: Jaki jest stan tych inwestycji? Samorządy włożyły w nie dotychczas sporo pieniędzy. Wielokrotnie zabiegałem o realizację tych inwestycji w ostatniej kadencji.” To dzięki staraniom posła Ryszarda Galli odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Odry, który rozpatrywał te kwestie. Pan Poseł Galla zapewnił wszystkich, że w następnej kadencji będzie usilnie zabiegał o ukończenie tych przedsięwzięć, bazując przy tym na współpracy na linii samorząd-rząd.

W trzecim temacie Ryszard Galla oraz Pan Zygfryd Steuer podkreślali znaczenie, jakie dla bezpieczeństwa obywateli będzie miał dalszy wzrost środków na krajowy system ratowniczo-gaśniczy, w tym na działania operacyjne. Ryszard Galla i Zygfryd Steuer zwrócili uwagę, że wzrost środków na KSRG jest szczególnie ważny w zakresie pokrycia kosztów na akcje z udziałem OSP ukierunkowane na zwalczanie pożarów dzikich wysypisk śmieci oraz likwidację dzikich magazynów. Obaj panowie zobowiązali się także do podejmowania działań na forum polskiego parlamentu, które doprowadziłyby do wprowadzenia dodatku do emerytur dla czynnych strażaków OSP oraz popierania działań na rzecz wzrostu wynagrodzeń dla strażaków PSP.