Opole, 29.07.2019 r.

Stanowisko Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w sprawie raportu Ministerstwa Finansów „Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu”

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim wyraża oburzenie umieszczeniem informacji o mniejszościach narodowych i etnicznych w dokumencie rządowym „Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu” na stronie 195 w p. 692
w rozdziale 6.1 „Zagrożenie terroryzmem”. Czytający dokument mogą odnieść wrażenie, że mniejszości stanowią źródło potencjalnego zagrożenia terrorystycznego dla bezpieczeństwa w Polsce. Stanowczo protestujemy przeciwko takiej narracji. Jako pozarządowa organizacja posiadająca status organizacji pożytku publicznego od prawie 30 lat pracujemy dla dobra Regionu i wszystkich jego mieszkańców.
W związku z powyższym pytamy autorów raportu, co jest powodem takich zapisów oraz dlaczego mniejszości narodowe i etniczne, w tym mniejszość niemiecka zostały zestawione w przedmiotowym dokumencie w kontekście prania pieniędzy i terroryzmu?