Wzorem poprzednich kampanii wyborczych Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim przygotowuje się by w tegorocznych wyborach parlamentarnych również wystartować jako Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszości Niemieckiej.

Pierwszym, oczywistym kandydatem jest poseł Ryszard Galla, który ponownie będzie się ubiegał o mandat poselski. Trwają ustalenia i ostatnie rozmowy z potencjalnymi kandydatami co do ostatecznego kształtu listy, na której na pewno znajdą się znane nie tylko w środowisku Mniejszości Niemieckiej osoby: przedsiębiorcy, lekarze, animatorzy kultury  i społecznicy.

Ostateczny skład listy zostanie zatwierdzony, po ogłoszeniu przez Prezydenta RP wyborów, przez powołany Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka.

Hasło tegorocznej kampanii brzmi: Opolskie ma znaczenie

Mniejszość Niemiecka nie ma zagwarantowanego miejsca w polskim Sejmie, jak to często słyszy się w dyskusjach czy czyta w mediach społecznościowych. Komitety wyborcze mniejszości narodowych i etnicznych zgodnie z art. 197 kodeksu wyborczego zwolnione są jedynie z 5% progu wyborczego. W praktyce jednak by brać udział w podziale mandatów na przykładzie województwa opolskiego widzimy, że KWW Mniejszość Niemiecka musi otrzymać więcej niż 5% wszystkich oddanych głosów.