Opole, 16 października 2018r.

Oświadczenie Przewodniczącego TSKN w sprawie poparcia udzielonego przez pana dr. Norberta Honkę kandydatowi na Prezydenta Opola Panu Arkadiuszowi Wiśniewskiemu.

W związku z oświadczeniem pana dr. Norberta Honki odnośnie poparcia jakiego udziela panu Arkadiuszowi Wiśniewskiemu jako kandydatowi na Prezydenta Opola, pragnę poinformować, iż pan dr Norbert Honka w tym zakresie reprezentował tylko i wyłącznie swoją prywatną opinię.

Zarząd Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim (TSKN) na swym posiedzeniu w dniu 3 września br. podjął demokratycznie uchwałę o udzieleniu poparcia kandydatowi na Prezydenta Miasta Opola panu Marcinowi Gambcowi, startującemu pod własnym „szyldem” KWW Marcina Gambca. Zachowanie pana dr. Honki o tyle zaskakuje, iż uczestniczył on
w posiedzeniu Zarządu, na którym ta decyzja była podejmowana. Jako nauczyciel akademicki
z pewnością jest świadomy demokratycznych reguł, na których opiera się działalność Mniejszości Niemieckiej, w ramach których klarownie zostały również określone i wskazane osoby upoważnione do reprezentowania  Mniejszości Niemieckiej na zewnątrz. Dodatkowo zaskakuje fakt, iż obecnie pan Honka wspiera kandydaturę osoby, wobec której decyzji co do powiększenia miasta Opola jeszcze niedawno sam, jako członek Zarządu Wojewódzkiego TSKN, protestował. Z całą stanowczością podkreślam, iż opinia wygłoszona dzisiaj przez pana dr. Norberta Honkę jest tylko i wyłącznie jego prywatną opinią, nie posiadającą żadnego związku z decyzjami podejmowanymi przez demokratycznie wybrane struktury Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim.

Rafał Bartek

Przewodniczący