Stworzenie spójnej sieci połączeń komunikacji publicznej, zintegrowanie jej z infrastrukturą rowerową czy jeden bilet akceptowany przez wielu przewoźników. To tylko niektóre pomysły przedstawione na konferencji prasowej Mniejszości Niemieckiej, która odbyła się w czwartek, 4 października przy Dworcu PKP w Opolu. Kandydaci do Sejmiku z powiatu opolskiego mówili o transporcie, bezpieczeństwie i polityce antysmogowej. 

Lider TSKN Rafał Bartek podkreślał, że za poprawą infrastruktury drogowej i kolejowej musi iść poprawa dostępności środków komunikacji publicznej. Zwłaszcza w małych miejscowościach. „Bazując na dostępnych środkach finansowych, będziemy na bieżąco monitorować sytuację, stale lokalizując potrzeby oraz proponować takie projekty, jak ten utworzony na terenie powiatu strzeleckiego, czyli Związek Powiatowo-Gminny „Jedź z Nami”. Powiat Strzelecki zajmuje pod tym względem pierwsze miejsce w Polsce”. Strzeleckie rozwiązanie już od 2019 roku wprowadzone zostanie w całym kraju. Od stycznia bowiem wszystkie samorządy mają przejąć organizację transportu szkolnego i publicznego na swoim terenie. By nowy system sprawnie działał i dobrze służył mieszkańcom, należy się do niego odpowiednio przygotować. „Nasze doświadczenie oraz pomysłowość umożliwią zarządzanym przez nas gminom i powiatom wkomponowanie się w nowy system. Inną ważną sprawą jest rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego, by kupując jeden bilet, mieszkańcy mogli korzystać z transportu różnych przewoźników” mówił lider TSKN.

Transport publiczny ma wpływ na jakość życia mieszkańców, a komunikacja oparta na nowoczesnej infrastrukturze i dogodnych połączeniach pozwala na zrównoważony rozwój regionu. „Spójna sieć połączeń przeciwdziała wykluczeniu komunikacyjnemu i pozwala na sprawne przemieszczanie się mieszkańców do pracy, szkoły, urzędu i lekarza” podkreślała Ilona Lenart. W tworzeniu sprawnej sieci połączeń komunikacji publicznej i kolei regionalnej należy wykorzystać potencjał Aglomeracji Opolskiej. Stowarzyszenie powołane przez 20 opolskich gmin stanowi nie tylko doskonałą płaszczyznę do budowy spójnego systemu transportu publicznego, ale także umożliwia pozyskanie środków finansowych na jego budowę.

Tematem konferencji była także infrastruktura rowerowa. Przedstawiciele Mniejszości Niemieckiej chcą budowy nie tylko skomunikowanych z transportem zbiorowym ścieżek rowerowych, ale także parkingów dla rowerów przy każdej stacji kolejowej i dworcu autobusowym. Rower, jako codzienny środek transportu, stanowi także element realnej polityki antysmogowej. „Niska emisja to nie tylko palenie w piecach, to także spaliny samochodowe” – podkreślała Beata Kubica.